Indywidualne Mistrzostwa Polski (edycja 2018) uruchomione

W dniu dzisiejszym (2018-01-27), po zweryfikowaniu zgłoszeń, zostały utworzone grupy turniejowe Indywidualnych Mistrzostw Polski (edycja 2018).

IMP 2018 Termin Komunikat startowy Sędzia Sędzia 2 instancji
Start Koniec
Finał 61MP 2018-02-15 2019-12-15 61MP-f kom start 180127 W.Krzyżanowski M.Wojnar
1 Półfinał 63MP 2018-02-15 2019-10-15 63MP-s kom start 180127 W.Krzyżanowski M.Wojnar
2 Półfinał 63MP 2018-02-15 2019-10-15 W.Krzyżanowski M.Wojnar
Ćwierćfinał 65MP 2018-02-15 2019-10-15 65MP-q kom start 180127 W.Krzyżanowski M.Wojnar

Zawodnicy otrzymali również komunikat z serwera ICCF wraz z przydzielonymi numerami startowymi. Ponadto Komunikaty startowe zostały zamieszczone powyżej oraz na naszej stronie w zakładce Regulaminy->Komunikaty Startowe.

Zawody sędziuje – sędzia międzynarodowy (IA) Wojciech Krzyżanowski.

Odwołania w drugiej instancji rozpatrują IA Mariusz Wojnar.

W razie potrzeby niezakończone w terminie partie zostaną ocenione przez doświadczonych zawodników wybranych automatycznie przez serwer ICCF.

Każdy zawodnik ma do dyspozycji 45 dni urlopu w roku kalendarzowym. Nie ma urlopu dodatkowego.

Tempo gry z inkrementacją (tzw.Fischerowskie) nie jest już nowością dla większości zawodników – wynosi ono 10 dni na partię plus 3 dni na 1 posunięcie z podwójnym liczeniem czasu po 20 dniach namysłu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Przepisy ICCF, pkt. 2.10. Składanie reklamacji/Making a Claim, s.43) turniej ten pozwala na składanie reklamacji opartych na 6-bierkowej bazie końcówek szachowych (w oknie partii opcja „Reklamuj wygraną” lub „Reklamuj remis” a następnie postępować zgodnie z ukazującymi się komunikatami wybierając stosowne opcje). Należy pamiętać, że w razie wygranej nie ma zastosowania zasada 50 posunięć bez bicia lub ruchu pionkiem. W takiej sytuacji serwer ICCF (jako pomocnik sędziego) automatycznie rozpatruje reklamację w sprawie wyniku na wniosek zawodnika. Ponadto od 2018-01-01 obowiązuje zasada, że po osiągnięciu pozycji 7‑bierkowej nie ma zastosowania zasada 50 posunięć bez bicia lub ruchu pionkiem.

Proszę mieć na uwadze, że partię należy kończyć we właściwym czasie bez zbędnego przeciągania. Kontynuowanie gry po dojściu do pozycji 6-bierkowej (bez złożenia stosownej reklamacji) lub w pozycji całkowicie przegranej jest traktowane jako niesportowe zachowanie i może wiązać się z sankcjami dyscyplinarnymi leżącymi w gestii sędziego (od upomnienia poprzez zapisanie wyniku do wykluczenia z turnieju i dyskwalifikacji włącznie).

Bazy 6-bierkowe są powszechnie dostępne dla każdego online, na przykład na stronie Knowledge4IT lub ChessOK. Bazy 7-bierkowe są również powszechnie dostępne dla każdego online, ale z aplikacji pracującej pod systemem Android. Więcej we wpisie na stronie KSzK „Baza końcówek szachowych”.

Obowiązują aktualne Przepisy ICCF (ważne od 2018-01-01). Najważniejsze są przepisy gry (których odpowiednikiem jest Regulamin KSzK nr 3 Przepisy gry), które w obecnym zintegrowanym dokumencie znajdują się w rozdziale 2 (s.35-48).

Rolę i zadania sędziego opisuje rozdział 3 (s.48-104). Rola kapitana drużyny została ujęta w rozdziale 5 (s.129-137).

Sprawy Kodeksu zachowania i fair play zostały ujęte w rozdziałach: 1.7 (s.33-35), 2.15 (s.47-48) oraz 3.15 (s.68-73).

Proszę mieć świadomość, że podczas grudniowej aktualizacji serwera ICCF jeszcze nie wszystkie decyzje Kongresu ICCF 2017 mogły zostać uwzględnione. W razie zauważenia niezgodności proszę je sygnalizować, zostaną wtedy przekazane do ICCF. Sprawy te będą stopniowo korygowane.

Oficjalny start zawodów: 2018-02-15.

Uczestnikami finału 61 MP są niżej wymienieni zawodnicy (w kolejności posiadanego rankingu):

Lp Tyt Nazwisko Imię Rank
1 SIM Kubicki, Tadeusz 2443
2 IM Broniek, Mariusz Maciej 2443
3 SIM Kozłowski, Waldemar 2427
4 IM Jasiński, Mirosław 2427
5 IM Złotkowski, Arkadiusz 2426
6 Gorzkiewicz, Łukasz 2421
7 SIM Szczepankiewicz, Dariusz 2421
8 IM Mirkowski, Piotr 2416
9 (GM) Tomczak, Jacek 2414
10 IM Sławiński, Tomasz 2405
11 SIM Staniszewski, Jerzy 2402
12 Woźnica, Mirosław 2351
13 CCM Szerlak, Andrzej 2347
14 Trzciński, Ireneusz 2339
15 Kowalczyk, Ryszard 2336
16 Brzoza, Mirosław 2331
17 CCE Sękowski, Paweł 2324

Finał MP w obsadzie 17-osobowej odbywa się po raz 19. Jest to zdecydowanie najczęściej występująca obsada.

Średni ranking turnieju wynosi 2393, co daje odpowiednik turnieju międzynarodowego 6 kategorii.

Większość zawodników już uczestniczyła w finale MP, a kolega starszy mistrz międzynarodowy Dariusz Szczepankiewicz czyni to po raz 15-ty!

Nowicjuszami w tym gronie jest 5 kolegów: Łukasz Gorzkiewicz, Piotr Mirkowski, Andrzej Szerlak, Ireneusz Trzciński oraz Paweł Sękowski, którzy po raz pierwszy uczestniczą w finale MP.

Weteranem w tym gronie jest kolega Ryszard Kowalczyk, który uczestniczył w finale 4MP (1961-1964), 57 lat temu, a w finale 59MP (2016-2017) zdobył tytuł mistrzowski i jest aktualnym Mistrzem Polski w szachach korespondencyjnych!

Obsada obecnego finału jest znamienita:

 • czterech Mistrzów Polski (w tym dwóch 2-krotnych!): SIM Waldemar Kozłowski (46, 55) oraz IM Tomasz Sławiński (51, 58), SIM Jerzy Staniszewski (54), Ryszard Kowalczyk (59);
 • srebrni medaliści MP: SIM Dariusz Szczepankiewicz (40, 43, 46, 54, 57), SIM Jerzy Staniszewski (52, 54), IM Mariusz Broniek (59), GM Jacek Tomczak (2017-szachy bezpośrednie);
 • brązowi medaliści MP: SIM Dariusz Szczepankiewicz (55, 56), SIM Waldemar Kozłowski (44, 57), IM Tomasz Sławiński (45, 52), IM Arkadiusz Złotkowski (57, 59), GM Jacek Tomczak (2015-szachy bezpośrednie);
 • no i jak widać z listy startowej 12 zawodników z tytułami międzynarodowymi.

Życzymy miłej i interesującej gry w sportowej atmosferze!

=============

Przy okazji zaktualizowałem zestawienie:

Mistrzostwa Polski w statystyce

opracowanie: Mariusz Wojnar [2010-10-31, aktualizacja 2018-01-19]

W dniu 2018-02-15 startuje kolejna edycja Mistrzostw Polski.

Pokusiłem się o analizę statystyczną posiadanych materiałów. Wielu czytelników zapewne też zaciekawi to zestawienie.

Finał Mistrzostw Polski w szachach korespondencyjnych odbywał się w zasadzie 63 razy, a nie 61 jak mogłoby się wydawać! Należałoby uwzględnić finał 1.MP rozgrywanych pocztą elektroniczną w latach 2005-2008 oraz „zerowe” a w zasadzie pierwsze MP rozegrane jeszcze w okresie międzywojennym w latach 1934-1936. Zestawienie obejmuje rezultaty do 59MP włącznie.

Finał 59MP dobiegł końca. Stopień zaawansowania finału 60MP jest spory, ale czołówka jest bardzo wyrównana. Na chwilę obecną czołówce przewodzi SIM Wojciech Krzyżanowski (8,0 pkt z 14 partii), ma szanse na miejsce medalowe, ale konkurencja mocno depcze mu po piętach. Niestety może już tylko obserwować zmagania, gdyż zakończył wszystkie swoje partie.

Najcenniejszy tytuł Mistrza Polski 2-krotnie zdobyli:

 • Eugeniusz Golemo (2, 4)
 • Zygmunt Pioch (14, 15)
 • Tadeusz Chruszcz (34, 35)
 • Robert Tustanowski (36, 43)
 • Antoni Schön (49, 50)
 • Waldemar Kozłowski (46, 55)
 • Tomasz Sławiński (51, 58)

Srebrny medal Mistrzostw Polski 5-krotnie zdobył („wiecznie” drugi):

 • Dariusz Szczepankiewicz (40, 43, 46, 54, 57)

Brązowy medal Mistrzostw Polski 2-krotnie zdobyli:

 • Stanisław Mierzejewski (5, 11)
 • Winfried Kulling (15, 41-po 25 latach!!!)
 • Wincenty Piecha (19, 21)
 • Aleksander Masternak (32, 34)
 • Maciej Jędrzejowski (37, 38)
 • Bogdan Sokolik (40, 43)
 • Tomasz Sławiński (45, 52)
 • Dariusz Szczepankiewicz (55, 56)
 • Waldemar Kozłowski (44, 57)
 • Arkadiusz Złotkowski (57, 59)

Najliczniej plasowali się na „pudle”:

 • 7-krotnie – Dariusz Szczepankiewicz (2m-40, 43, 46, 54, 57; 3m-55, 56)
 • 5-krotnie – Maciej Jędrzejowski (1m-41; 2m-35,45; 3m-37,38)
 • 4-krotnie – Waldemar Kozłowski (1m-46, 55; 3m-44,57)
 • 4-krotnie – Tadeusz Baranowski (1m-47; 2m-48,51; 3m-49)
 • 4-krotnie – Zbigniew Szczepański (1m-52; 2m-49,50; 3m-48)
 • 4-krotnie – Tomasz Sławiński (1m-51, 58; 3m-45, 52)

Niezaprzeczalnym liderem ilości startów w finałach MP jest:

 • Tadeusz Baranowski, który uczestniczył 16-krotnie (38, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57)!

Nieco mniejszą ilość startów zaliczyli:

 • 15-krotnie – Dariusz Szczepankiewicz (37, 40, 43, 44, 46, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61)
 • 13-krotnie – Waldemar Kozłowski (40, 44, 46, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61)
 • 10-krotnie – Jerzy Staniszewski (40, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61)
 • 9-krotnie – Maciej Jędrzejowski (31, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 47)
 • 7-krotnie – Kazimierz Zawisz (4, 5, 6, 7, 10, 14, 16)
 • 7-krotnie – Wiesław Ciążela (48, 49, 50, 51, 52, 53, 1.e-mail)

Najliczniejsze były 1MP-22 uczestników, najmniej liczne były „zerowe”, 41 i 57MP-11 uczestników.

Zdecydowanie najczęściej organizowano MP w obsadzie 17-osobowej (19-krotnie), 18-osobowej (11-krotnie) oraz 15- i 19-osobowej (8-krotnie). Chociaż mogą znaleźć się rozbieżne opinie w związku z niepełnymi danymi. Chętnie uzupełnimy nasze archiwa, jeśli ktoś zechce się z nami podzielić!

Jest jeszcze jedna istotna rzecz, mianowicie Mistrzostwa Polski są jednymi z najsilniej obsadzonych mistrzostw kraju na świecie. Odpowiadają one z reguły turniejom 5-8 kategorii, w zależności od okresu.

Comments are closed.