Zjazd sprawozdawczo-wyborczy KSzK – Suchedniów k/Kielc, 16.09.2017 – protokół

Wprowadzenie

W dniu 2017-09-16 (sobota) w hotelu „Paradiso” w miejscowości Suchedniów k/Kielc odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy Komisji Szachów Korespondencyjnych PZSzach.

Dla przypomnienia Komisja Szachów Korespondencyjnych Polskiego Związku Szachowego, zrzeszająca wszystkich szachistów korespondencyjnych w Polsce, zwana dalej KSzK, jest komisją zwyczajną powoływaną przez Zarząd PZSzach, który zatwierdza też regulamin jej działania. KSzK jest zrzeszona w ICCF (Międzynarodowej Federacji Szachów Korespondencyjnych).

Zgodnie z Regulaminem nr 1 Działania KSzK (pkt.1.3.2.) w zjeździe uczestniczą na prawach delegatów członkowie Zarządu KSzK oraz członkowie KSzK (pkt.1.2.1.).

W zjeździe wzięło udział 9 osób:

 • Tomasz Stefaniak – przewodniczący KSzK ,
 • Mariusz Wojnar – delegat Polski do ICCF,
 • Marta Orłowska – sekretarz KSzK (oraz prezes Świętokrzyskiego Związku Szachowego),
 • Jarosław Choina – rzecznik dyscyplinarny KSzK,
 • oraz członkowie KSzK: Wojciech Krzyżanowski , Rafael Pierzak, Piotr Walczak, Mirosław Jasiński oraz Waldemar Kozłowski.

Zebranych przywitałem osobiście,  wybrano mnie jednogłośnie na przewodniczącego obrad. Przedstawiłem porządek obrad, który po drobnej korekcie zatwierdzono. Kol.Rafael Pierzak zgłosił swoje uczestnictwo w zjeździe już po terminie, ale obecni na zjeździe członkowie zdecydowali jednogłośnie o dopuszczeniu go do udziału w zjeździe z prawem głosu.

Wyróżnienia

Następnie kol.Tomasz Stefaniak, przewodniczący KSzK, wręczył uroczyście wyróżnienia za rozgrywki krajowe.

 • Superpuchar Mistrzów Polski – Memoriał Mariana Braczko (2016-2017):
  • złoty medal Adam Dźwikowski
  • srebrny medal Rafael Pierzak
  • brązowy medal Jerzy Staniszewski
  • medale pamiątkowe dla pozostałych: Zbigniew Szczepański, Waldemar Kozłowski, Tomasz Sławiński, Maciej Jędrzejowski, Wojciech Krzyżanowski, Tadeusz Baranowski, Antoni Krzyżanowski, Dariusz Gronkowski
 • Przekazano również poprawione medale za 22 DMP.

Dla osób nieobecnych medale zostaną wysłane pocztą o czym zostaną one powiadomione w trybie indywidualnym.

Medale i certyfikaty za tytuły międzynarodowe z Kongresu ICCF 2017 w Albenie zostały odebrane przez Andrzeja Pavlikova, prezydenta Rosyjskiej Federacji Szachów Korespondencyjnych (RCCA), są już w drodze do mnie i po ich dotarciu zostaną przekazane w trybie indywidualnym lub wysłane pocztą.

 • IM Mariusz Broniek (potwierdzony 2017-03-31)
 • SIM Tadeusz Kubicki (potwierdzony 2017-04-10)
 • IM Piotr Mirkowski (potwierdzony 2017-07-07)

Wybory

Ustępujący przewodniczący KSzK kol.Tomasz Stefaniak przedstawił sprawozdanie (w tym finansowe) za minione 4 lata nawiązując do wcześniejszych lat. Zostało ono przyjęte i zatwierdzone przez zjazd.

Członkowie ustalili procedurę wyboru przewodniczącego oraz akceptacji członków Zarządu KSzK. Ustalono jednogłośnie, że odbędzie się to w sposób jawny po przedstawieniu kandydatur.

Z sali zgłoszono 3 kandydatury: kol.Tomasza Stefaniaka, kol.Marty Orłowskiej oraz moją. Jedynie kol. Tomasz Stefaniak wyraził zgodę na kandydowanie. Przegłosowano kandydaturę: 8 głosów za, 1 głos wstrzymujący. Z aplauzem przyjęto ponowny wybór kol.Tomasza Stefaniaka na przewodniczącego KSzK. Zaproponował on Zarząd w składzie:

 • Tomasz Stefaniak – przewodniczący KSzK ,
 • Mariusz Wojnar – wiceprzewodniczący KSzK, delegat Polski do ICCF, przewodniczący Zespołu Ewidencji i Klasyfikacji,
 • Marta Orłowska – sekretarz KSzK,
 • Wojciech Krzyżanowski – przewodniczący Zespołu Sędziów KSzK,
 • oraz członkowie Zarządu:  Rafael Pierzak i Piotr Walczak.

Zarząd liczący w sumie 6 osób został zaakceptowany przez zjazd.

Zakres obowiązków niektórych członków Zarządu został nieco zmodyfikowany w stosunku do zadań określonych w regulaminie co wynika z ograniczonej ilości osób chętnych do pracy społecznej oraz innych zadań ciążących na członkach Zarządu.

Ze wzgledu na funkcję prezesa Świętokrzyskiego Związku Szachowego kol. Marta Orłowska wypełnia obowiązki sekretarza KSzK w ograniczonym zakresie (kontakt roboczy z biurem PZSzach, rozliczenia finansowe). Pozostałe obowiązki (protokoły z narad Zarządu, korespondencja, odznaczenia i wyróżnienia) zostały czasowo przejęte przeze mnie.

Jarosław Choina pełni funkcję rzecznika dyscyplinarnego KSzK.

Warunki zgłoszeń do turniejów

Warunki zgłoszeń do turniejów ICCF w 2018 roku uległy drobnej zmianie po Kongresie ICCF w Albenie (Bułgaria). Stawki wpisowego zostaną odpowiednio skorygowane, jeśli zajdzie taka potrzeba, a zaktualizowany Komunikat z nowymi stawkami wpisowego ukaże się na naszej stronie w stosownym czasie, prawdopodobnie w grudniu 2017.

Należy nadmienić, że wszyscy zarejestrowani zawodnicy z Polski mogą zgłaszać się bezpośrednio do większości turniejów, gdyż z dniem 2011-01-01 przystąpiliśmy do programu DE. Jednak zgłoszenia za pośrednictwem KSzK są zdecydowanie korzystniejsze finansowo.

Ponadto pragnę poinformować, że w przypadku zgłoszeń do turniejów za pośrednictwem federacji narodowej KSzK wprowadziło płatności za pośrednictwem karty kredytowej/ debetowej (PayPal lub podobne) jako alternatywną możliwość w porównaniu do dotychczasowego rozwiązania, czyli płatności na konto (przelew lub wpłata przy okienku pocztowym, ewentualnie bankowym).

Mistrzostwa Polski (indywidualne i drużynowe)

Wpisowe do Mistrzostw Polski (indywidualnych i drużynowych) edycja 2018 pozostaje na dotychczasowym poziomie. Indywidualne MP 2018 wystartują 2017-02-15. Regulamin Indywidualnych MP 2018 zaakceptowano i zostanie wkrótce opublikowany.

Potwierdzono aktualność Regulaminu 23 Drużynowych MP, w którym dokonano zmian w styczniu 2017. Propozycja aby turniej nie podlegał ocenie rankingowej nie sprawdziła się. Zgłosiło się jeszcze mniej drużyn bo były do tego zastrzeżenia. Niestety nie zgłosiła się wymagana ilość drużyn (co najmniej 6), więc rozgrywki przełożono na kolejny rok (2018) wprowadzając ponownie ocenę rankingową ICCF w DMP.

Uczestnicy Superpucharu Mistrzów Polski obecni na zjeździe pozytywnie odnieśli się do idei zorganizowania podobnego turnieju za kilka lat.

Regulaminy

Omówiono funkcjonowanie Regulaminów KSzK.

Regulamin KSzK nr 3 Przepisy gry zostanie zaktualizowany dopiero po opublikowaniu zmian w Przepisach gry ICCF w związku z decyzjami ostatniego kongresu ICCF, między innymi decyzcją o połączeniu 8 dokumentów ICCF w jeden (2017-022 Combining 8 ICCF Rule Documents into 1). Pozwoli to na szukanie stosownego przepisu w jednym dokumencie zamiast w 8 różnych (Przepisy turniejowe [1], Podręcznik sędziego-serwer [2] i poczta [3], Przepisy gry – serwer [4] i poczta [5], Wytyczne do przepisów gry [6], Podręcznik organizatora [7], Kodeks zachowania [8]).

Po akceptacji przez Zarząd PZSzach w czerwcu 2017 wchodzi w życie nowy „Regulamin powoływania kadry narodowej w szachach korespondencyjnych” .

Odnośnie kadry ustalono, że będą dwie grupy zawodników maksymalnie po 8-10 osób – kadra A i kadra B – z których będą kompletowane drużyny reprezentujące Polskę w oficjalnych rozgrywkach (olimpiady, mistrzostwa Europy, inne turnieje drużynowe). Sprawy te leżą obecnie w mojej gestii. Kadra A i B zostanie przedstawiona do końca grudnia 2017.

Turnieje ICCF

Z pewnym opóźnieniem niezależnym ode mnie powstał Biuletyn turniejowy poświęcony Memoriałowi Witolda Bieleckiego/ Top players. Gorąco polecam lekturę tej pozycji, a zwłaszcza partie skomentowane przez najsilniejszych zawodników świata, często z bardzo osobistymi uwagami.

Finał 10 Olimpiady Kobiet – wystartował 2015-09-01, obecnie pozostało już niewiele partii, nasza drużyna ma szanse na 5-6m/12.

Finał 19 Olimpiady (poczta) wystartował 2016-06-20 – na 4 deskach; za nami 2/3 partii. Będzie trudno o miejsce medalowe, ale szanse jeszcze istnieją.

W eliminacjach 21 Olimpiady (serwer; na 6 deskach; start: 2016-09-01) za nami 2/3 partii, na razie sytuacja niejasna ale jeszcze z szansami na awans do finału.

Drużynowe ME w 10 edycji (serwer; na 8 deskach; start: 2017-06-01) gramy w finale (po raz 1 od 23 lat!) a 11 edycja niedawno wystartowała (serwer; na 8 deskach; start: 2017-06-01).

Mecz ze Szwecją (48:31, +1) jest już wygrany, chociaż pozostała jeszcze 1 partia. Trwają mecze z Niemcami, Rosją, Resztą Europy oraz Bułgarią.

W trakcie przygotowania są mecze miedzypaństwowe z Australią/ Nową Zelandią (start 2017-paź/lis, 50 desek) oraz z Panamą (start 2017-gru; 20-30 desek).

Zespół Sędziów

Zgodnie z Regulaminem nr 1 (pkt.1.6.2.) Zespół Sędziów przed upływem kadencji dokonał wyboru kol.Wojciecha Krzyżanowskiego na przewodniczącego, który automatycznie wchodzi w skład nowego Zarządu KSzK.

Został ustalony nowy skład Zespołu Sędziów KSzK PZSzach, w skład którego obecnie wchodzą: przewodniczący – IA Wojciech Krzyżanowski, członkowie: IA Mariusz Wojnar oraz FA Tomasz Stefaniak.

Sprawy dyscyplinarne

Rozważano również sprawy dyscyplinarne. Omawiano sprawy:

 • nadużycia w półfinałach MP2016 – ostrzeżenie dla zawodników po dochodzeniu krajowym.
 • oszustwa (jeden z zawodników grał za innego) w 6 edycji LM, dwaj zawodnicy zdyskwalifikowani; dochodzenie było prowadzone przez ICCF
 • dyskwalifikacji w turniejach ICCF – kilka przypadków milczącego wycofania.

Sprawy kongresowe

Omawiano sprawy związane z kongresami ICCF, w tym propozycjami rozpatrzonymi przez Kongres ICCF 2017 w Albenie (Bułgaria). Zostałem poproszony przez kol.Tomasza Stefaniaka o sprawdzenie możliwości zorganizowania kolejnego kongresu ICCF przez Polskę.

Podsumowanie

Podsumowania dokonał kol.Tomasz Stefaniak, przewodniczący KSzK.

Kolejne otwarte zebranie Zarządu KSzK (lub zjazd sprawozdawczy KSzK) planuje się w 2018 roku – miejsce i termin jeszcze do ustalenia.

Prowadzący obrady – Mariusz Wojnar, delegat Polski do ICCF

Comments are closed.