Regulaminy KSzK – aktualizacja Regulaminu nr 4

Na Kongresie ICCF w Cardiff 2015 zostały wprowadzone nowe tytuły bez podziału ze względu na płeć (ICCF-2015-032 Non Gender Specific Versions of Ladies Titles) w miejsce tytułów tylko dla kobiet z zachowaniem identycznych wymagań na normy. Nowe tytuły to “Correspondence Chess Expert” (CCE, ekspert gry korespondencyjnej) oraz “Correspondence Chess Master” (CCM, mistrz gry korespondencyjnej). Tytuł zostanie przyznany automatycznie po spełnieniu wymagań, a stosowny certyfikat w wersji elektronicznej będzie można ściągnąć samemu. Panie będą mogły wybrać przez kolejne 5 lat (do 2020) pomiędzy tytułem zaproponowanym a tytułem tylko dla Pań dotychczas obowiązującym. Nowe tytuły weszły w życie z dniem 2016-01-01, więc normy na te tytuły są dostępne dopiero w turniejach, które startują po 2016-01-01. Medal i certyfikat papierowy uzyskania nowego tytułu będzie wręczany tylko osobom, które będą obecne na kongresie ICCF.

W dniu dzisiejszym (2016-10-02) wersja polska przepisów, czyli „Regulamin nr 4 klasyfikacjno-rankingowy” została zaktualizowana o nowe tytuły nadawane przez ICCF.

===

Nr Nazwa Data Uwagi
4 Regulamin klasyfikacyjno-rankingowy 2016-01-01

===

Komplet regulaminów jest dostępny na stronie „Regulaminy KSzK„.

Comments are closed.