Regulaminy KSzK

Komisja Szachów Korespondencyjnych PZSzach działa od wielu lat w oparciu o swoje wewnętrzne zasady. Niestety regulaminy były przestarzałe ze względu na niemożność doprowadzenia do zjazdu od prawie 20-lat. Udało się zorganizować 6-krotnie zjazd szachistów korespondencyjnych w latach 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 oraz 2016 podejmując z garstką aktywistów trud ratowania szachów korespondencyjnych w Polsce, w tym aktualizacji regulaminów. Po drodze udało się też zorganizować Kongres ICCF 2013 w Krakowie.

W związku z zatwierdzeniem przez Minister Sportu i Turystyki zmian w Statucie PZSzach, przyjętych podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów PZSzach, które odbyło się 11 grudnia 2011 roku w Warszawie (Statut PZSzach – tekst jednolity, 11.12.2011) Regulamin działania KSzK został odpowiednio dostosowany a większość regulaminów zaktualizowana.

Regulamin nr 3 Przepisy gry jest tożsamy z Przepisami gry ICCF.

===

Wprowadzono do użytku niżej wymienione regulaminy KSzK PZSzach:

Nr Nazwa Data Uwagi
1 Regulamin działania KSzK 2014-01-01
2 Regulamin rozgrywek 2014-01-01
3 Przepisy gry [poczta, serwer, w tym wytyczne] 2017-01-01 Tożsame z Przepisami gry ICCF
4 Regulamin klasyfikacjno-rankingowy 2016-01-01
5 Zasady powoływania i pracy sędziów 2016-01-01
6 Postępowanie dyscyplinarne 2016-01-01

===============

2017

Podczas Kongresu ICCF 2016 w Niemczech dokonano zmian w Przepisach gry. Wersja w języku angielskim (obowiązująca od 2017-01-01) jest przedstawiona poniżej. Wersja polska zaktualizowana o nowe zapisy zostanie przygotowana wkrótce, jak tylko znajdzie się trochę wolnego czasu.

Przepisy ICCF Ważne od
Playing Rules – Server 2017-01-01
Playing Rules – Post 2017-01-01
Playing Rules – Guidelines 2017-01-01
FIDE Laws of Chess 2014-07-01

==============

Przepisy gry – w języku polskim (obowiązujące od 2017-01-01):

Nr Nazwa Data Uwagi
3 Przepisy gry [poczta, serwer, w tym wytyczne] 2017-01-01 Tożsame z Przepisami gry ICCF

===

Przepisy w wersji polskiej w stosownych zakładkach zostaną zaktualizowane tak szybko jak to tylko będzie możliwe.