Zakłócenia w poczcie elektronicznej wysyłanej automatycznie przez serwer ICCF

Obecnie mamy do czynienia z pewnymi zakłóceniami w wysyłaniu e-maili przez serwer.

Austin Lockwood, ICCF Services Director, prosi o wyrozumiałość. Obecnie są czynione starania, aby rozwiązać te problemy.

Zawodnicy powinni na wszelki wypadek sprawdzać swoje partie w zakładce z partiami, gdyby nie dotarła wiadomość e-mail z powiadomieniem o wykonanym posunięciu.

Prosimy nie kontaktować się z […]