PILNE! Ze względu na sytuację na Ukrainie ICCF podjęło decyzję o zatrzymaniu zegarów we wszystkich partiach zawodników z Ukrainy.