Regulaminy KSzK – aktualizacja Regulaminu nr 3

Na Kongresie ICCF w Cardiff 2015 zostały przyjęte drobne zmiany, głównie w części dotyczącej gry za pośrednictwem serwera, związane z wdrożeniem nowego Podręcznika sędziego (osobno dla poczty oraz serwera) oraz większą automatyzacją procesu składania reklamacji (poczta-w punktach 5a, 10; serwer-w punktach  1c, 1f, 1g, 2d, 4, 6d, 9, natomiast 5f usunięto), które weszły w życie z dniem 2016-01-01.

W dniu dzisiejszym (2016-02-22) wersja polska Przepisów gry ICCF, czyli „Regulamin nr 3 Przepisy gry” została zaktualizowana. Zmiany zostały wyodrębnione czerwoną czcionką.

===

Nr Nazwa Data Uwagi
3 Przepisy gry [poczta, serwer, w tym wytyczne] 2016-01-01 Tożsame z Przepisami gry ICCF

===

Comments are closed.