Różnowartościowe remisy …

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

GM Arno Nickel (GER), czołowy zawodnik świata, drużynowy mistrz świata oraz uczestnik Memoriału Witolda Bieleckiego/ Top players (turniej kat.16), napisał list otwarty do ICCF. Pisze w nim o odwiecznym problemie z remisami w szachach i przedstawia propozycję rozwiązania poprzez urozmaiconą punktację (zobacz cytat poniżej), tym samym przesuwającą środek ciężkości gry.

Therefore, I specifically suggest enhancing the score system to include a ¾ point for a performance with an added value as compared to a regular draw:

  • a) stalemating the opponent;
  • b) being a piece up against the naked king.

Conversely, the weaker side should be awarded only ¼ point in these cases.

======

Zapraszam do lektury listu otwartego.

Na wspomnianej stronie można również wyrazić swoją opinię lub wypełnić ankietę i wysłać do Arno.

Proszę jednak pamiętać, że cel gry jest jasny – zamatowanie króla przeciwnika.
Każdy z nas może postawić sobie cel pośredni lub z goła inny, ale to już inna sprawa.
Wartościowanie jednak figury, którą nie można zamatować wydaje się nieporozumieniem. Takie rozwiązania można rozpatrywać tylko w kategorii „odmiany szachów” (chess variants).
Do pewnego stopnia z patowaniem można by się zgodzić, gdzie strona silniejsza wymusza pata – tak jak ma to miejsce w szachach heksagonalnych, gdzie nawet samym królem można zapatować króla przeciwnika. Oczywiście czysto teoretycznie, bo nikt rozsądny nie będzie się podkładał. Ale końcowa pozycja może tak wyglądać po serii wymuszonych ruchów obronnych, podobnie jak w normalnej partii z pionkiem więcej strona silniejsza może wymusić pata.

Comments are closed.