Zebranie KSzK – Mąchocice Kapitulne k/Kielc, 26-27.07.2014

Panorama z hotelu "Przedwiośnie"

Panorama z hotelu „Przedwiośnie”

Hotel "Przedwiośnie"

Hotel „Przedwiośnie”

W dniach 26-27.07.2014 (sobota/niedziela) w hotelu „Przedwiośnie” w miejscowości Mąchocice Kapitulne k/Kielc odbyło się otwarte zebranie członków Komisji Szachów Korespondencyjnych. Spotkanie po raz kolejny cieszyło się dużym zainteresowaniem. W zebraniu wzięło udział 11 osób. Na zebranie przybyli:

  • Tomasz Stefaniak – przewodniczący KSzK ,
  • Mariusz Wojnar – delegat Polski do ICCF,
  • Marta Orłowska – sekretarz KSzK ,
  • Rafael Pierzak – przewodniczący Zespołu Ewidencji i Klasyfikacji KSzK,
  • Jarosław Choina – rzecznik dyscyplinarny KSzK,
  • oraz członkowie KSzK:  Janusz Pietrzak, Piotr Walczak, Mirosław Jasiński, Marek Sądowski, Wojciech Krzyżanowski oraz Waldemar Kozłowski.

Zebranych przywitał kolega Mariusz Wojnar, którego jednogłośnie wybrano na przewodniczącego obrad. Przedstawił on porządek obrad, który po drobnej korekcie zatwierdzono.

Przed hotelem

Przed hotelem

Warunki zgłoszeń do turniejów ICCF w 2015 roku będą znane dopiero po Kongresie ICCF w Sydney (Australia), ale stawki wpisowego prawdopodobnie nie ulegną zmianie. Należy nadmienić, że wszyscy zarejestrowani zawodnicy z Polski mogą zgłaszać się bezpośrednio do większości turniejów, gdyż z dniem 01.01.2011 przystąpiliśmy do programu DE. Jednak zgłoszenia za pośrednictwem KSzK są zdecydowanie korzystniejsze finansowo.

Wpisowe do Mistrzostw Polski edycja 2015 pozostaje na dotychczasowym poziomie, takim jak w tegorocznej edycji. Indywidualne oraz drużynowe MP 2015 wystartują 15.02.2015. Regulaminy MP 2015 (indywidualne i drużynowe) zaakceptowano i zostaną wkrótce opublikowane.

Otwarte Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego (start prawdopodobnie listopad 2014) organizowane przez Przemysława Łukasiewicza postanowiono uznać za równoważne ćwierćfinałom IMP 2015. Ilość awansujących do półfinałów IMP na analogicznych zasadach. W razie średniego rankingu powyżej 2200 turniej może zostać uznany za równoważny półfinałom IMP 2015.

Puchar dla 56MP

Kol.Wojciech Krzyżanowski odbiera puchar za tytuł 56 Mistrza Polski

Wręczono uroczyście wyróżnienia – puchary dla mistrzów Polski:

  • 55 Mistrz Polski (2012-2013) – Waldemar Kozłowski
  • 56 Mistrz Polski (2013-2014) – Wojciech Krzyżanowski.
Puchar dla 55MP

Kol.Waldemar Kozłowski odbiera puchar za tytuł 55 Mistrza Polski

 

Omówiono funkcjonowanie zaktualizowanych Regulaminów KSzK. Dyskutowano na temat pozostałych regulaminów KSzK nr 5 (sprawy sędziowskie) oraz nr 6 (sprawy dyscyplinarne), które wymagają głębszych zmian – propozycje zmian zostaną przedstawione pod koniec roku.

W Zarządzie KSzK nastąpiły zmiany – utworzono nową funkcję Koordynatora Rozgrywek Drużynowych, którą powierzono Rafaelowi Pierzakowi. Jednocześnie na przewodniczącego Zespołu Ewidencji i Klasyfikacji KSzK powołano Wojciecha Krzyżanowskiego, a Janusz Pietrzak ustąpił z funkcji członka tego zespołu.

Należy dodać, że Zespół Ewidencji i Klasyfikacji KSzK pod przewodnictwem Wojciecha Krzyżanowskiego w krótkim czasie uregulował zaległe sprawy klasyfikacyjno-rankingowe od 2008 roku publikując stosowne komunikaty klasyfikacyjne i działa obecnie na bieżąco. Zespół posiada swój adres e-mail do korespondencji (ewidencja.kszk@gmail.com) oraz swoją zakładkę na stronie KSzK, gdzie są umieszczane komunikaty klasyfikacyjne.

Kongres ICCF w 2014 roku odbywa się w Australii (Sydney, 11-18.10.2014).

Wspólne zdjęcie

Wspólne zdjęcie

Jako delegat zgłosiłem kilka propozycji do rozważenia przez kongres, a wśród nich:

  • ustalenie minimalnego rezultatu procentowego (na przykład 30% lub 35%) przy normach na tytuły międzynarodowe oraz
  • możliwość uzyskania w finale indywidualnych rozgrywek o mistrzostwo kraju norm na tytuły międzynarodowe podobnie jak to ma miejsce w FIDE.

Ponadto zgłosiłem do ICCF Memoriał Krystyny Radzikowskiej (turniej 7-11 kategorii), do zatwierdzenia przez kongres w Sydney; nagrody finansowe ufundował Dr W.Krzyżanowski.

Serwer ICCF został zaktualizowany w lipcu 2014 – komunikaty w języku polskim również wymagają aktualizacji (planowana realizacja sierpień 2014).

Potwierdzono wolę zorganizowania kolejnego zebrania członków Komisji w 2015 roku, bliższe szczegóły będą znane prawdopodobnie pod koniec tego roku.

Comments are closed.