Wnioski klasyfikacyjne na kategorie i tytuły szachowe KSzK

Bardzo proszę zainteresowanych zawodników o przesyłanie na adres Zespołu (ewidencja.kszk@gmail.com) wniosków o zweryfikowanie dla celów klasyfikacyjnych zakończonych turniejów międzynarodowych  z ich udziałem. Chodzi o turnieje zakończone w 2013 oraz w 2014 roku.

Przypominam, że zgodnie z nowym Regulaminem klasyfikacyjno-rankingowym (nr 4) obowiązującym od 01.01.2014, punkt 4.5.4 – „Turnieje międzynarodowe z udziałem polskich zawodników podlegają weryfikacji dla celów klasyfikacyjnych na wniosek zainteresowanych zawodników – po przesłaniu przez nich prośby o weryfikację do Zespołu po zakończeniu turnieju (nie dotyczy turniejów ICCF z normami na tytuły międzynarodowe)”.
Turnieje z normami na tytuły międzynarodowe podlegają weryfikacji przez Zespół niezależnie od zgłoszonych wniosków, natomiast turnieje krajowe (w tym rozgrywki z cyklu indywidualnych i drużynowych MP) – po otrzymaniu sprawozdania sędziowskiego.

Zwracam także uwagę, że zgodnie z punktem 4.4.17 wspomnianego regulaminu zawodnik może sam wystąpić z wnioskiem o przyznanie normy/kategorii szachowej jeszcze w trakcie trwania turnieju, o ile zostały spełnione wszystkie warunki (osiągnięcie ustalonej dla wypełnienia normy ilości punktów oraz wymagana minimalna liczba zawodników). W przypadku turniejów krajowych zaleca się wcześniejsze poinformowanie sędziego turnieju o takim wniosku.

W przypadku wypełnienia normy na kategorię okręgową (V-II) w dowolnym turnieju zawodnik sam zgłasza wniosek do Zespołu o weryfikację (punkt 4.5.5 regulaminu nr 4).

Nowy komunikat klasyfikacyjny (51) zostanie opublikowany  w IV kwartale tego roku.

 

Z szachowym pozdrowieniem,

Wojciech Krzyżanowski

Przewodniczący Zespołu Ewidencji i Klasyfikacji KSzK

Comments are closed.