Raport prezydenta ICCF

Prezydent ICCF z reguły co 2 miesiące przedstawia delegatom raport informujący o najważniejszych sprawach.

W sierpniowym raporcie informuje on o wyznaczeniu mnie na stanowisko przewodniczącego Komisji Klasyfikacyjnej ICCF. W dalszym ciągu pełnię obowiązki zastępcy przewodniczącego Komisji Rankingowej ICCF. Nastąpiło też kilka innych zmian w Biurze Wykonawczym ICCF oraz poszczególnych komisjach. Władze ICCF są przedstawione na stronie ICCF w zakładce „ICCF Officials„. Zaktualizowany schemat organizacyjny przedstawiony jest poniżej.

===

chart130901

===

Ponadto poszukiwani są ochotnicy do przygotowania materiałów pomocniczych (Help) dla sędziów, organizatorów, delegatów i przede wszystkim zawodników w postaci opisów różnych funkcji serwera ICCF wraz z grafiką (zrzuty ekranów), itp., podobną do tej która kiedyś funkcjonowała, ale w związku z dużymi zmianami na serwerze mocno zdezaktualizowała się i dlatego została wycofana już jakiś czas temu. Będziemy przygotowywać również wersję polską. Chętni do pomocy proszeni są o kontakt z delegatem.

Prezydent informuje także o turniejach, w tym o 18 Pucharze Świata organizowanym przez Polskę.

Zapraszamy do lektury!

Mariusz Wojnar, delegat Polski do ICCF

Comments are closed.