Zgłoszenia do turniejów kandydackich 33 Mistrzostw Świata – przedłużone do dnia 2013-08-25!

Wkrótce upływa termin zapisów do turniejów kandydackich 33 Mistrzostw Świata!

Start turniejów kandydackich 33MŚ został ustalony na 2013-09-20.

Zawodników uprawnionych do gry wymieniają Przepisy turniejowe ICCF:

  • w turniejach kandydackich pkt 1.3.;

Ranking, o którym mowa, odnosi się do którejkolwiek listy rankingowej opublikowanej w ciągu ostatnich 12 miesięcy (pkt 1.0.8).

Zazwyczaj każda z grup MŚ składa się z 13 uczestników. Przewodniczący Komisji ds. Turniejów o Tytuły (Title Tournaments Commissioner) ma prawo zwiększyć liczbę zawodników do 15 lub 17 ewentualnie zredukować do 11. Zgłoszenia niektórych zawodników, zwłaszcza tych z najniżym rankingiem, mogą nie zostać zaakceptowane. Zgłoszenia do więcej niż jednej grupy zostaną uwzględnione tylko w przypadku występowania wolnych miejsc do uzupełnienia grup turniejowych.

Z reguły są uruchamiane 4 grupy kandydackie każdego roku z awansem do finału dla dwóch pierwszych zawodników. Jednakże jeśli liczba zgłoszeń przekracza maksymalną ilość zgłoszeń dla czterech grup mogą zostać uruchomione dodatkowe grupy. W tym przypadku ilość zawodników awansujących do finału może zostać zmniejszona z dwóch do jednego.

Zgłoszenia do turniejów kandydackich MŚ można dokonać jedynie za pośrednictwem federacji narodowej, czyli w naszym przypadku KSzGK.

Zgodnie z Komunikatem KSzGK dotyczącym warunków startu w turniejach ICCF w 2013 roku zgłoszenia były przyjmowane przez delegata do 2013-02-10. Zgłoszenia do turniejów kandydackich MŚ zostały wstępnie zamknięte, a ich weryfikacja nastąpi w terminie późniejszym.

Terminy zgłoszeń w szczególnych przypadkach (np. dla tych zawodników, którzy uprawnienia do startu nabyli lub nabędą w 2013 roku – w tym mieszczą się uprawnienia z tytułu posiadanego rankingu) mogą być przedłużone:

  • do turniejów kandydackich – do 2013-08-25.

Uprawnione osoby do dnia 2013-08-30 mogą dokonać również zgłoszenia bezpośredniego (DE) do organizatora za pośrednictwem strony ICCF (w zakładce “New Events“). W tym przypadku wpisowe jest płatne bezpośrednio do ICCF za pośrednictwem PayPal. Po podaniu podstawy uprawnień należy w kolejnym oknie wybrać opcję “Register via Direct Entry” i postępować zgodnie z pojawiającymi sie komunikatami.

===========

Przepisy turniejowe ICCF (wyciąg)

1.3 Turniej kandydacki

1.3.1 Uprawnienia do udziału w turnieju kandydackim uzyskują:

  • (a) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących finałów, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów,
  • (b) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących turniejów kandydackich, którzy uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów, ale nie zakwalifikowali się do finału,
  • (c) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w każdej grupie półfinałowej
  • (d) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w turnieju finałowym pucharu świata ICCF
  • (e) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w potwierdzonych mistrzostwach strefowych kategorii 9 lub wyższej
  • (f) wszyscy byli mistrzowie świata w szachach korespondencyjnych
  • (g) posiadacze tytułu arcymistrza (GM), którzy wypełnili co najmniej pięciokrotnie normę arcymistrzowską
  • (h) zawodnicy posiadający ranking stały 2600 (*) lub wyższy.

(*)  1.0.8 Rankingi ELO stosowane w tych przepisach odnoszą się do którejkolwiek z list rankingowych opublikowanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

===

Comments are closed.