Kongres ICCF 2013 – propozycje zmian przepisów ICCF mile widziane

Kongres ICCF 2013, którego organizacja została powierzona Polsce już po raz czwarty (po 20-letniej przerwie), zbliża się szybkimi krokami. Dla przypomnienia odbędzie się on w Krakowie w terminie 20-27.07.2013 w hotelu Park Inn zlokalizowanym w samym centrum miasta. Poprzednio Polska organizowała kongresy ICCF trzykrotnie: 1973 w Warszawie, 1983 w Poznaniu i 1993 w Gdańsku. Zapraszam na stronę kongresową ICCF Congress 2013 – Kraków (Poland), Celebrating 80 years of the Polish Correspondence Chess Federation !

Przygotowania do Kongresu przebiegają w oparciu o ustalony harmonogram (Timeline to Congress), którego założenia przedstawiono na stronie kongresowej.

Miedzy innymi nadchodzi czas weryfikacji przepisów ICCF. Często słyszę narzekania na przepisy obowiązujące w szachach korespondencyjnych, więc teraz jest szansa twórczego wsparcia tego procesu.

Precyzyjność przepisów ICCF jest rzeczywiście czasem dyskusyjna a dosłowne transponowanie przepisów FIDE na grunt szachów korespondencyjnych jest niekiedy trudne. Niestety nie można przewidzieć i skodyfikować wszystkiego. Ale zawsze można przepisy ulepszyć.

Przez ostatnie 2 lata, pomimo licznych próśb, otrzymałem zaledwie kilka konkretnych propozycji co do zmiany przepisów, ale tylko znikomą część z tego można było wykorzystać do przedstawienia na kongresie ICCF. Mam jednak cichą nadzieję, że to się zmieni. Chętnie skorzystam z Waszych przemyśleń i propozycji uregulowania przepisów ICCF. Może da się coś zmienić, skorygować, poprawić.

Czas o tyle nagli, że sprawy muszą być przedstawione z pewnym wyprzedzeniem przed kongresem, tak aby poszczególne komisje mogły zaopiniować stosowne wnioski. Dlatego konkretne propozycje wraz z uzasadnieniem proszę przesyłać na adres delegata (kszgk.turnieje@gmail.comdo dnia 30.03.2013. Termin jest krótszy niż ostateczny termin podany przez ICCF, gdyż wskazane jest przesłać zgłoszenie wcześniej. Ponadto propozycje muszą być odpowiednio przygotowane i uzasadnione, a niektóre mogą wymagać dodatkowych konsultacji lub przemyśleń. W mniej oczywistych przypadkach trzeba przygotować na tyle zręczne uzasadnienie, aby przekonać większość delegatów do głosowania za proponowaną zmianą.

Pragnę nadmienić, że pewne propozycje już wpłynęły do mnie.

Mariusz Wojnar, Delegat Polski do ICCF

Comments are closed.