Kongres ICCF 2003, Ostrawa (Czechy) – sprawozdanie delegata

Czeska Ostrava była miejscem ostatniego Kongresu ICCF przeprowadzonego w dniach 11-17 października 2003 r. Polskę reprezentował tradycyjnie Witold Bielecki mając dodatkowo głosy Chorwacji i Nowej Zelandii.

Był to przełomowy kongres, gdyż wreszcie zadecydowano o rozpoczęciu prac nad serwerem, jego wykorzystaniem i finansowaniem dla potrzeb szachistów korespondencyjnych zrzeszonych w Federacji. Szefem zespołu wdrażajacego nowy serwer został Szkot Iain Mackintosh, a firmą współpracującą Chess Base. Jest nadzieja, że pierwsze turnieje w nowym systemie ruszą w połowie 2004 roku. Ale wymaga to zaangażowania dużych środków finansowych, bo aż 75 tys. franków szwajcarskich. Na razie witryna ICCF została „przyjacielem ICCF”.

Druga widoczna zmiana dokonała się w trakcie wyborów nowego Prezydium. Do piątki działaczy decydujących o losach światowej organizacji weszło 3 przedstawicieli nowego pokolenia: Grayling Hill (USA) jako dyrektor finansowy, Jan-Christoffer Lüers (GER) jako dyrektor turniejów światowych i Pedro Hegoburu (ARG) jako dyrektor administracyjny. Najbardziej reprezentacyjne funkcje otrzymali: Josef Mrkvička (CZE) – prezydent ICCF (otrzymał aż 49 głosów za, przy 2 wstrzymujących) i Max Zavanelli (USA) – wiceprezydent i jednocześnie dyrektor d/s rozwoju, który jako jedyny miał kontrkandydata w osobie Sergeja Grodzenskiego (RUS) pokonując go w głosowaniu stosunkiem głosów 34 do 15 przy 2 wstrzymujących. Dotychczasowy prezydent Alan Borwell został honorowym prezydentem ICCF. Do grona członków ICCF został przyjęty Ekwador.

Nowe tytuły dla Polski otrzymali: starszego mistrza międzynarodowego Dariusz Szczepankiewicz i 4 mistrzów międzynarodowych Jacek Ilczuk, Robert Jankowicz, Tadeusz Lew i Ryszard Wojtkowiak.

Największe dyskusje związane były z ewentualnym ograniczeniem turniejów rozgrywanych pocztą tradycyjną. Ustalono, że jeszcze tym razem w połowie 2004 roku wystartują eliminacje XVI „kartkowej” Olimpiady w składach 4-osobowych, a prawdopodobnie w niedługim czasie po nich (pół roku?) finał XIII Olimpiady, w której nieznana jest jeszcze druga drużyna z grupy czwartej. Z braku chętnych zrezygnowano z pocztowych turniejów o normę arcymistrza. XIV Puchar Świata zorganizuje Australia w obydwu konkurencjach (pocztowej i elektronicznej) przy wpisowym w wysokości 20 franków szwajcarskich. W 2004 roku przewiduje się też start 23. turnieju kandydatów (dawne 3/4) i 28.półfinałów mistrzostw świata oraz eliminacji VII Olimpiady kobiet. Z uwagi na przewidywaną zmianę dyrektora strefy europejskiej (wybory w listopadzie i grudniu b.r. drogą elektroniczną) termin startu najważniejszych turniejów europejskich ulegnie przesunięciu, m.in. drużynowe mistrzostwa Europy wystartują najprawdopodobniej w 2005 roku. W ramach turniejów tematycznych przewiduje się tworzenie bezpłatnych eksperymentalnych turniejów z szachami Fischera, w których 5 zawodników ma grać w turnieju 2-kołowym rozpoczynając partie od różnych pozycji wyjściowych. Otrzymaliśmy zaproszenia do wzięcia udziału w Memoriale Zichichi, Memoriale Tatlowa, turnieju z okazji 5-lecia listy dyskusyjnej TCCMB w ICCF. Państwa słowiańskie anonsują już start II Pucharu Słowiańskiego.

Uzgodniono, że strefa europejska będzie miała swoje niezależne biuro łącznie ze swoimi finansami. I w czasie każdego kongresu delegaci europejscy powinni zorganizować spotkanie poświęcone problemom swojej strefy. Już po zakończeniu obrad właśnie takie pierwsze spotkanie odbyło się i wybrano na nim grupę inicjatywną.

Duże emocje wywołała dyskusja nad ewentualną likwidacją paragrafu 2(l) dla przepisów gry email. Ostatecznie zgodzono sie w głosowaniu z dotychczasowym jego brzmieniem pozwalającym na 1-dniowy przebieg korespondencji. Były również diametralnie różne wypowiedzi związane z ocenami partii niezakończonych zwłaszcza w przypadkach zawodników wycofujących się nie z własnej winy. Powstały 2 komisje apelacyjne, a przewodniczącym jednej z nich d/s przepisów gry został Ragnar Wikman, a przewodniczącym drugiej d/s pozostałych przepisów George Pyrich. Ponadto powołano komisję arbitrażową zajmującą się szerszym zakresem spraw, m.in. zachowaniem działaczy, pracą biur turniejowych, itd. Komisarzem turniejowym dla rozgrywek z cyklu mistrzostw świata został Soeren Peschardt, a dla innych turniejów Valer-Eugen Demian, który jednocześnie będzie nadzorować Ligę Mistrzów. Nowym komisarzem d/s nadawania tytułow jest teraz Eric Ruch, a d/s przepisów Gerhard Radosztics.

Najbliższy kongres zostanie przeprowadzony w Bombaju w Indiach w dniach 31.10-5.11.2004, a kolejne prawdopodobnie w Hiszpanii, Szwecji i Francji, ale nie są to nominacje oficjalnie potwierdzone.

Amici sumus, Witold Bielecki

Comments are closed.