Stara strona ICCF z dniem 01.10.2012 zostaje zamknięta

Austin Lockwood, Dyrektor ICCF ds Obsługi (ICCF Services Director), przekazał informację, że w ciągu ostatnich kilku tygodni większość informacji ze starej strony ICCF (http://www.iccf.com) została już przeniesiona na nową (http://www.iccf-webchess.com), jako jedną zintegrowaną stronę ICCF o większych możliwościach.

Podstawowe korzyści to zmniejszone potrzeby obsługi i konserwacji oraz kosztów hostingu. Ponadto redukuje powielanie informacji, powoduje mniejszą dezorientację u zawodników (zwłaszcza nowych) oraz urzędników ICCF, czy potencjalnych sponsorów.

Z dniem 01.10.2012 stara strona ICCF (http://www.iccf.com) zostaje zamknięta, a próby wejścia na nią zostaną przekierowane na nową stronę ICCF, na której funkcjonuje serwer.

Chociaż podjęto starania, aby przenieść całą istotną zawartość starej strony, może się zdarzyć, że niektóre informacje zostały pominięte.

Stara strona będzie utrzymywana do 01.01.2013 pod alternatywnym adresem. Po tej dacie zostanie zrobiona pełna kopia zapasowa do celów archiwalnych a strona ostatecznie zamknięta.

Comments are closed.