Test sędziego będzie zaktualizowany do końca grudnia 2023

W Przepisach ICCF po ostatnim Kongresie zaszły poważne zmiany, w związku z tym sędziowie muszą odświeżyć swoją wiedzę.

Test sędziego (TD Review test) zaktualizowany po zmianie przepisów będzie dostępny do końca grudnia 2023. Poinformował o tym Valer Eugen Demian, Przewodniczący Komisji Sędziowskiej ICCF (zobacz niżej).

Żadna osoba pełniąca obowiązki sędziego ICCF (TD) nie będzie mogła kierować żadnym nowym turniejem bez uprzedniego zdania testu. Dotyczy to również każdego sędziego międzynarodowego (IA).

Wspomniany powyżej test sędziego jest czymś, co każdy sędzia może wykonać w wolnym czasie za pośrednictwem serwera ICCF. Test jest „otwartą księgą”, co oznacza, że osoba przystępująca do testu powinna sprawdzić każdą odpowiedź na pytania testowe w Przepisach ICCF. Nie ma ograniczeń czasowych w wykonaniu tego testu, ponieważ nie jest on przeznaczony do tego, aby ludzie ponieśli porażkę. Został on specjalnie zaprojektowany, aby upewnić się, że potencjalni sędziowie zapoznają się z treścią tego dokumentu, zanim będą odpowiedzialni za wdrożenie określonych w nim procedur.

Łącza umożliwiające ponowne przystąpienie do testu („Retake”) osobno dla poszczególnych specjalizacji (server, postal) znajdują się w profilu zawodnika (z rozwijanego menu należy wybrać „TD details”).

Po zaliczeniu testu sędzia nie będzie musiał ponownie podchodzić do tego samego testu, dopóki ten dokument nie przejdzie kolejnej istotnej zmiany.

Należy nadmienić, że zawody mogą być przeprowadzane również bez udziału sędziego, gdyż obecnie wszystkie reklamacje są rozpatrywane automatycznie przez serwer ICCF. Taka możliwość została wprowadzona po ostatnim Kongresie ICCF 2023. W razie potrzeby może interweniować sędzia z 3-osobowego panelu sędziowskiego ICCF (Tournament Management Committee TMC).

=======

TD Test questions 2024

niedziela, 17 grudnia 2023: ready no later than Jan 1st, 2024

The test is going to be revised between Dec 15th to 31st according to the decisions passed at the ICCF Congress 2023 Amsterdam.
Our goal is to have the test ready no later than Jan 1st, 2024.

Valer Eugen Demian, TD Committee Chair

=======

Comments are closed.