Międzynarodowy turniej drużynowy dla średniaków (<2300) - eliminacje Memoriału Francois'a Rivy

Francois Riva (1959-2022)

ICCF organizuje turnieje drużynowe przeznaczone dla zawodników o średniej sile gry, czyli rankingu poniżej 2300. Kolejną edycję nazwano Memoriał Francois’a Rivy dla uczczenia pamięci byłego delegata Luksemburga do ICCF (1996-2006), który zmarł w ubiegłym roku.

Jest to kontynuacja cyklu turniejów drużynowych najpierw w ramach strefy europejskiej (Europejskiego Drużynowego Memoriału Thora Lövholta, 2 edycje), a następnie jako ogólnodostępnego (Memoriał Esko Nuutilainena), gdyż na Kongresie ICCF 2016 w Bremie zdecydowano o zmianie charakteru tego turnieju z europejskiego na światowy.

Każda federacja (która nie jest zawieszona) ma prawo zgłosić jedną drużynę składającą się z 6 zawodników, o rankingu poniżej 2300 każdy (lista rankingowa 2023/2). W trakcie turnieju można zmienić najwyżej 3 zawodników.

Zawody przebiegają 2-etapowo (eliminacje i finał). Ilość awansujących drużyn jest ustalana po zamknięciu zgłoszeń. Finał planuje się z udziałem 13 drużyn.

Eliminacje mają wystartować 01.07.2023.

Partie będą rozgrywane na serwerze ICCF tempem typu triple block – czas trwania turnieju do 700 dni (50/50/5) – i podlegają ocenie rankingowej. Tam gdzie to możliwe przewiduje się normy na tytuły ICCF. Wyjaśnienie idei tempa gry można znaleźć na stonie KSzK we wpisie „Tempo gry typu Triple Block” lub w Przepisach ICCF, zał.3 The Triple Block Time Control System.

Niniejszym rozpoczynamy formowanie drużyny. Zgłoszenia do reprezentacji Polski należy nadsyłać do delegata do dnia 31.05.2023. Nominacje do reprezentacji zostaną ustalone i ogłoszone w stosownym czasie.

Polska uczestniczyła we wszystkich edycjach ze zmiennym szczęściem

Turniej Termin Eliminacje Polska w elim Finał Polska w finale
MT-Lövholt 1 2011-2015 sf1, sf2, sf3 2m i awans final 10 miejsce
MT-Lövholt 2 2013-2017 sf1, sf2, sf3 5m, bez awansu final
MT-Nuutilainen 2017-2021 sf1, sf2, sf3 2 drużyny, obie awans final 5 i 11 miejsce
MT-Pyrich 2019-2023 sf1, sf2, sf3 2m i awans final 4 miejsce
MT-Flores 2020-? sf1, sf2, sf3, sf4 5m, bez awansu final
MT-Riet 2021-? sf1, sf2, sf3, sf4, sf5 4m, bez awansu final
MT-Rittner 2022-? sf1, sf2, sf3, sf4, sf5
MT-Riva 2023-?

Memoriał Esko Nuutilainena

Turniej wystartował 15.06.2017. Wzięło w nim udział 32 drużyny, które podzielono na 3 grupy półfinałowe. Do finału awansowało 13 drużyn, w tym obie drużyny z Polski. Finał wystartował 01.08.2019 i dobiegł końca 29.08.2021. Partie niezakończone do 31.07.2021 zostały ocenione.

Zwyciężyła reprezentacja Ukrainy z wynikiem 41 pkt/72 (+10), przed Portugalią 39 pkt (+6) oraz USA-1 38,5 pkt (+5). Reprezentacje Polski zajęły – 5 miejsce Polska-2 (+3) i 11 miejsce Polska-1 (-5).

Memoriał George’a Pyricha

Turniej wystartował 01.06.2019. Wzięło w nim udział 33 drużyny, które podzielono na 3 grupy półfinałowe. Do finału awansowało 13 drużyn, w tym reprezentacja Polski. Finał wystartował 01.05.2021 i dobiegł końca 04.02.2023.

Zwyciężyła reprezentacja Słowenii z wynikiem 40 pkt/72 (+8), przed Ukrainą 39 pkt (+6) oraz Anglią (Knigths) 38,5 pkt (+5). Reprezentacja Polski zajęła 4 miejsce z wynikiem 38,0 pkt (+4).

Memoriał Carlosa Floresa

Turniej wystartował 01.07.2020. Wzięło w nim udział 36 drużyn, które podzielono na 4 grupy półfinałowe. Do finału awansowało 13 drużyn. Reprezentacja Polski zajęła 5 miejsce w swojej grupie i nie uzyskała awansu. Finał wystartował 01.07.2022 i jeszcze trwa.

Memoriał Nol van’t Riet

Turniej wystartował 04.07.2021 w rekordowej obsadzie 39 drużyn, które podzielono na 5 grup. Szkoda, że nie 3 grupy po 13 drużyn, bo wtedy w turnieju byłby możliwe normy na tytuły ICCF.

Turniej oficjalnie kończy się 04.06.2023, ale eliminacje dla Polski dobiegły końca 04.02.2023. Polska uczestniczyła w grupie 2, ale zajęła 4 miejsce i nie uzyskała awansu. Do finału, który wystartuje prawdopodobnie w lipcu 2023, awansuje 13 drużyn.

Memoriał Horst Rittner

Turniej wystartował 01.07.2022 z udziałem 35 drużyn, które podzielono na 5 grup. Zaawansowanie eliminacji jest znaczne, zakończyło się ok.80% partii (06.02.2023). Reprezentacja Polski ma duże szanse na awans do finału.

Skład reprezentacji Polski w eliminacjach:

sz Tyt Zawodnik R 2022/3
1 CCE Kolanek, Roman 2302
2 CCE Kurowski, Andrzej 2297
3 CCM Grabowski, Tomasz 2296
4 CCM Pazderski, Ludwik 2278
5 CCE Szulc, Stanisław 2207
6 Klimecki, Jacek 2193
TC IA Lubas, Józef

Memoriał Francois’a Rivy

Poniżej będzie ogłoszony skład reprezentacji Polski w eliminacjach. Data startu: 01.07.2023.

======

Aktualizacja 05.06.2023

Memoriał Francois’a Rivy

Poniżej skład reprezentacji Polski w eliminacjach (został już przekazany do organizatora). Data startu: 01.07.2023.

sz Tyt Zawodnik R 2023/3
1 CCM Kułakiewicz, Mariusz 2315
2 CCE Mroczek, Jacek 2286
3 CCM Pazderski, Ludwik 2284
4 CCE Kurowski, Andrzej 2284
5 CCM Szulc, Stanisław 2262
6 Piec, Patryk 2179
TC IA Lubas, Józef

======

Comments are closed.