ICCF – Amnestia

Poniższa wiadomość została wysyłana do wszystkich, zarówno do osób których bezpośrednio dotyczy, jak i do wszystkich innych, aby wszyscy byli świadomi.

Nie wymaga się odpowiedzi od nikogo.

Od dziś duża liczba zawieszeń ICCF została umorzona i zakończona.

Ta amnestia została odnotowana dla wszystkich zawodników z:

  • (1) 6-miesięcznym zawieszeniem po uzasadnionym wycofaniu,
  • (2) rocznym zawieszeniem po nieuzasadnionym wycofaniu lub
  • (3) 2-letnim zawieszeniem po milczącym wycofaniu.

Inne zawieszenia (na przykład z powodu oszustwa lub nadużycia) nadal obowiązują. Każdy zawodnik, któremu anulowano zawieszenie, jest teraz uprawniony do gry w turniejach ICCF, do których się zakwalifikował (zakładając, że nie obowiązuje żadne inne zawieszenie).

Decyzja o amnestii została podjęta przez Dyrektora Turniejów Światowych (WTD World Tournament Director) w porozumieniu z Zarządem ICCF (Executive Board), przewodniczącym Komisji Klasyfikacyjno-Rankingowej (QRC Qualifications and Rating Commissioner) przewodniczącym Komisji ds. Przepisów (Rules Commissioner). Uzasadnienie opierało się na poczuciu uczciwości i kompletności zgodnie z decyzją Kongresu ICCF o wyeliminowaniu systemu wycofania (propozycja 2022-030).

 

Amici Sumus,
IM Frank Geider, World Tournament Director
SIM Uwe Staroske, Qualifications and Rating Commissioner
IM Dennis Doren, Rules Commissioner

Comments are closed.