Turniej ICCF Swiss System – KO (sponsorowany przez Opening Master)

Organizacja turnieju

Turniej ICCF Swiss System – KO wystartuje 31.03.2022.

Zawody zostaną zorganizowane w 3 lub 4 etapach na serwerze ICCF. Turniej podlega ocenie rankingowej, normy na tytuły ICCF powinny być dostępne już od 2 etapu.

Tempo typu Triple Block: 500 dni (50/50/3) [dla turnieju trwającego 500 dni, z początkową rezerwą (w banku) 50 dni oraz inkrement (ilość dni dodawana po każdym posunięciu ale tylko przez pierwsze 50 posunięć) wynoszący 3 dni]. Wyjaśnienie idei tempa gry można znaleźć na stonie KSzK we wpisie „Tempo gry typu Triple Block” lub w Przepisach ICCF, zał.3 The Triple Block Time Control System.

Etap 1:

Grupy 11 (w razie potrzeby 13)-osobowe. Wszystkie grupy będą miały w przybliżeniu równy średni ranking. Wszyscy zawodnicy, którzy zdobędą więcej niż 50% możliwych punktów, awansują do następnej rundy.

Etap 2 – etap 4:

Po każdym etapie zostanie utworzona lista rankingowa wszystkich zakwalifikowanych zawodników (> 50% wyniku w bieżącej rundzie) zgodnie z następującymi kryteriami:

  1. największa ilość punktów procentowo
  2. największy procent zwycięstw
  3. największy procent zwycięstw czarnymi
  4. najniższy ranking

Pierwszych 11 (13) zawodników na liście tworzy grupę 1, następnych 11 (13) grupę 2 i tak dalej. Punkty zgromadzone w poprzednich rundach zostaną wykorzystane do obliczenia miejsca zawodnika na liście (ale >50% w bieżącej rundzie jest nadal warunkiem awansu).

Turniej będzie ograniczony do maksymalnie 4 etapów. Zwycięzcą turnieju zostanie zawodnik z najwyższym skumulowanym wynikiem (procent) we wszystkich 4 etapach. Jeśli do czwartego etapu pozostanie mniej niż 22 zawodników, zwycięzca turnieju zostanie wyłoniony na podstawie wyników po trzecim etapie.

Zgłoszenia

W turniej ICCF Swiss System – KO może zagrać każdy zawodnik. Zgłoszenia wielokrotne nie są dopuszczalne.

Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie poprzez serwer ICCF (wcześniej należy zalogować się na swoje konto ICCF) wybierając odpowiedni turniej w zakładce Nowe turnieje (czyli Swiss system – KO Tournament 2022 Round 1) a następnie:

  • bezpośrednio do ICCF za pośrednictwem systemu DE, do dnia 10.03.2022, wpisowe ok.10EUR, płatne kartą kredytową poprzez PayPal (nie jest konieczne posiadanie konta PayPal); system poprowadzi poprzez odpowiednie komunikaty; lub
  • za pośrednictwem federacji narodowej KSzK, wpisowe wynosi 45 zł płatne na konto podane w Komunikacie KSzK. Termin zgłoszeń jest do 05.03.2022.

W razie awansu do dalszego etapu rozgrywek wpisowego już się nie wnosi.

Nagrody

W pierwszym etapie zwycięzca każdej grupy (po uwzględnieniu punktacji pomocniczej w razie potrzeby, a jeśli nadal równy to zawodnik z niższym rankingiem) otrzyma roczną licencję na bazę Opening Master’s GOLEM (30 milionów partii oraz kwartalna aktualizacja; cena rynkowa 99 euro).

Po ostatnim etapie 3 najlepszych zawodników w klasyfikacji końcowej otrzyma medal i dyplom.

Comments are closed.