DE5A: zapisy zakończone

Zapisy do turnieju DE5A zakończyły się 01.03.2011. Napłynęło około 480 zgłoszeń. Wkrótce zostanie opublikowana lista zgłoszeń i skorygowana w razie konieczności.Grupy zostaną utworzone do 15.03. bazując na liście rankingowej 2011/2. Turniej wystartuje oficjalnie 05.04.2011, w 5 rocznicę programu zgłoszeń bezpośrednich.

Comments are closed.