Wirtualny Kongres ICCF 2020 – najważniejsze decyzje

Tego lata planowaliśmy spotkać się na Kongresie ICCF w Szkocji w Glasgow. Po raz pierwszy od 1990 roku kongres ICCF nie odbył się w formie bezpośredniego spotkania delegatów. Sytuacja pandemiczna wywołana COVID-19 w połączeniu z blokadą wprowadzoną w wielu krajach i zakłóceniami w ruchu lotniczym nie pozostawiła innego wyboru, jak odwołanie kongresu ICCF 2020 w formie bezpośredniego spotkania.

Nasze coroczne spotkanie to nie tylko kilka dni, podczas których delegaci głosują nad nowymi propozycjami i dyskutują o przyszłości ICCF, ale też są okazją do spotkań z przyjaciółmi, gry w szachy, czy odebrania tytułów i medali – działania, których dystansowanie społeczne zabronia w tym roku. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku pandemia minie i że podczas Kongresu 2021 będziemy mogli spotkać się twarzą w twarz.

W 2021 roku ICCF będzie obchodzić swoją 70. rocznicę i zostanie zorganizowanych kilka turniejów okolicznościowych, aby uczcić ten platynowy jubileusz! Zostałem wyznaczony na organizatora tych turniejów. Mistrzowie świata, czołowi zawodnicy, działacze oraz wszyscy zawodnicy z całego świata będą mieli niepowtarzalną okazję zagrać w szachy tradycyjne, a także w szachy 960. Z pewnością każdy zawodnik znajdzie odpowiedni turniej na naszą rocznicę. Ogłoszenie zostało opublikowane w maju 2020 a nagrody specjalne zaakceptowane przez delegatów na tegorocznym wirtualnym kongresie.

Kilka lat temu ICCF wprowadziło system głosowania online, aby pomóc delegatom, którzy nie mogą udać się na miejsce kongresu, aby wyrazić swoje poglądy i skorzystać z prawa do głosowania. System ten okazał się wielce przydatny, umożliwiając nam śledzenie demokratycznego procesu ICCF nawet bez organizowania bezpośrednich spotkań i przy jak najmniejszej możliwej liczbie zakłóceń w naszym przyszłym rozwoju.

Na tegorocznym wirtualnym kongresie było reprezentowane w zasadzie wszystkie 56 federacji, gdyż praktycznie wszystkie mogą uczestniczyć w głosowaniu, chociażby za pośrednictwem strony ICCF (w tym roku była to jedyna możliwość!). Większość propozycji do głosowania została umieszczona z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Z zestawienia głosowań wynika, że ze sposobności głosowania online skorzystało 50 federacji.

Głosowanie online było prawdziwym sukcesem w tym roku, przy zaangażowaniu na poziomie 85% możliwych głosów oddanych przez delegatów krajowych. Niektóre propozycje otrzymały aż 50 głosów na 56 możliwych, to chyba rekord kongresu ICCF! Po raz pierwszy wszystkie głosy zostały oddane przez oficjalnego delegata każdej federacji, bez konieczności korzystania z pełnomocników.

Najważniejsze decyzje

 1. Kongres jednogłośnie zaakceptował sprawozdanie z ubiegłorocznego kongresu 2019 (2020-003 Approve the 2019 Minutes). Wynik głosowania 50-0 (za-przeciw; głosy wstrzymujące się nie mają znaczenia i nie liczą się w głosowaniu).
 2. Wybory uzupełniające na stanowiska w ICCF
  • Biuro Wykonawcze (EB)
   • Finance Director: Dr Ferdinand Burmeister (USA) – wybrany jednogłośnie, ze skutkiem natychmiastowym
 3. Delegaci zaakceptowali propozycję o zaprzestaniu konieczności utrzymywania bieżącego zapisu partii w turniejach rozgrywanych za pośrednictwem serwera (czego wymagał pkt.2.11. Przepisów ICCF), ponieważ serwer niezawodnie utrzymuje takie zapisy (2020-005 Players’ Record Keeping Requirement). Wynik głosowania: 40-9
 4. Przyznano specjalne nagrody w nadchodzących turniejach z okazji jubileuszu 70-lecia ICCF (2020-020 Special Provisions for the 70th ICCF Jubilee Events), między innymi awanse do mistrzostw świata (finału, turniejów kandydackich i półfinałów) oraz przyznanie tytułu SIM za wygranie Pucharu Świata (tradycyjnego i w szachy 960). Wynik głosowania: 31-17
 5. System kontroli czasu typu triple block stał się oficjalną (opcjonalną) alternatywą dla wszystkich turniejów (2020-009 Making the Triple Block Time Control System an Official Option).  Wynik głosowania: 41-7. System ten był dostępny dla organizatorów przez ponad 3 lata, więc w praktyce nic się nie zmienia w tym względzie. Chociaż system ten posiada swoje wady i zalety to przy powszechniejszym stosowaniu może zmienić optykę wykorzystania czasu namysłu w stosunku do tego co miało miejsce przez ostatnich kilkadziesiąt lat.
 6. W związku z dobrą kondycją finansową ICCF (mniejsze wydatki niż planowano, pewne oszczędności oraz nadwyżka budżetowa) prezydent ICCF zaproponował obniżenie opłat za turnieje ICCF (2020-013 Lowering Entry Fees), co zostało zaakceptowane przez delegatów. Wynik głosowania 50-0. Może to spowodować pewne straty finansowe, jeśli nie zostanie w pełni pokryte przez wzrost dochodów, ale ICCF może sobie na razie na to pozwolić. Nowe stawki wejdą w życie z dniem 2021-01-01. Komunikat KSzK zostanie odpowiednio zaktualizowany i opublikowany na stronie KSzK.
 7. Delegaci zaakceptowali propozycję turnieju nowego formatu łączącego elementy systemu pucharowego i systemu szwajcarskiego (2020-019 New Tournament Format). Wynik głosowania: 42-6
 8. Obecna zasada proponowania remisu (jeden raz na 10 posunięć) została nieco zmodyfikowana (liczenie 10 posunięć dla zawodnika kończy się w momencie, gdy przeciwnik złoży propozycję remisu) (2020-012 Limiting the 10-Move Draw Rule). Wynik głosowania: 39-8
 9. Dodatkowa forma płatności (Stripe payment processor) dla tych zawodników, którzy w miejscu swojego zamieszkania nie mają dostępu do Paypal, po okresie testowym zostanie wdrożona na serwerze  ICCF na stałe (2020-016 Add a Second Payment Processor to the Server Entry Process). Wynik głosowania: 46-3
 10. Doprecyzowano zasady postępowania po niedostępności serwera ICCF przynajmniej przez 8 godzin, aby działania sędziów były jednolite (2020-023 Clarifying Rules about Resetting Clocks after Extended Period of Down Server). Wynik głosowania: 48-1
 11. Zniesiono dodatkowy wymóg posiadania za przeciwników przynajmniej 5xGM przy wypełnianiu kryteriów na tytuł arcymistrza (GM) opisany w Przepisach ICCF, pkt. 1.5.1.(2). Nowy przepis nie obowiązuje wstecz. Wynik głosowania: 37-11
 12. Ustanowiono 3-letni okres ważności (od zakończenia turnieju) dla połówkowej kwalifikacji w mistrzostwach świata (Przepisy ICCF, pkt. 1.2.1.(7).). Wynik głosowania: 41-7
 13. Propozycja objęcia turniejów w szachy 960 systemem klasyfikacyjnym i wprowadzenia tytułów (2020-033 Title Norms in Chess 960) została ponownie odrzucona. Wynik głosowania: 15-33 (poprzednio 3 lata temu propozycja 2017-028: 8-28)
 14. Uproszczono procedurę ustalania rankingu prowizorycznego (2020-018 Assumed Ratings). Poprzednio ustalano ranking prowizoryczny w oparciu o rangę turnieju ujętą w tabeli. Teraz nowa zasada stanowi: jeśli co najmniej 75% zawodników w turnieju posiada ranking, to średni ranking przeciwników posiadających ranking zostanie zastosowany do zawodników z nieopublikowanym rankingiem. Jeśli mniej niż 75% zawodników w turnieju posiada ranking, to przyjmuje się 1800 jako ranking prowizoryczny bez żadnego wyjątku. Wynik głosowania: 42-5
 15. Zdecydowano, że kapitan drużyny będzie mógł dokonać zmiany zawodnika bez konieczności angażowania sędziego (2020-031 Allowing TCs to Make TC-initiated Substitutions Directly). Nieumiejętne lub błędne zastosowanie tego narzędzia przez kapitana drużyny może spowodować poważne zamieszanie, dlatego przed podjęciem działania warto się poważnie zastanowić lub skonsultować z bardziej doświadczoną osobą. W razie popełnienia błędu będzie można w ostateczności poprosić Dyrektora Turniejów Światowych (WTD) o dokonanie korekty, ale nie zawsze będzie to możliwe. Wynik głosowania: 38-10
 16. Kongres 2021 (2020-032 ICCF Congress 2021-Clydebank Glasgow) – delegaci niemal jednogłośnie (wynik głosowania: 47-1) zdecydowali o jego organizacji w Glasgow w Szkocji, czyli w tej samej lokalizacji co miała być w tym roku. Zatem jest szansa, że dotychczasowe przygotowania nie pójdą na marne.

Wyniki głosowania propozycji kongresowych

Komplet wyników głosowania (za-przeciw; głosy wstrzymujące się nie mają znaczenia i nie liczą się w głosowaniu) nad tegorocznymi propozycjami kongresowymi przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp Nr Nazwa propozycji kongresowej + Wynik
1 2020-001 Approve Services Committee Budget for 2021 47 0 Tak
2 2020-002 Optional Preferential Voting (OPV) for Election of Officials 32 12 Tak (większość 2/3)
3 2020-003 Approve the 2019 Minutes 50 0 Tak
4 2020-004 Approve Financial Reports 47 1 Tak
5 2020-005 Players’ Record Keeping Requirement 40 9 Tak
6 2020-006 Players’ Requirement to Update Personal Address 48 0 Tak
7 2020-007 Counting FIDE GMs 41 7 Przeszła 2020-008
8 2020-008 Eliminate Requirement of „5 GM” Opponents for GM Title 37 11 Tak
9 2020-009 Making the Triple Block Time Control System an Official Option 41 7 Tak
10 2020-010 Clarifying a Requirement for a Title Tournament 41 6 Tak
11 2020-011 Congress Allowances for ICCF Auditor 26 20 Tak
12 2020-012 Limiting the 10-Move Draw Rule 39 8 Tak
13 2020-013 Lowering Entry Fees 50 0 Tak
14 2020-014 2020 and Onwards – CCE and CCM Medals 19 27 Nie
15 2020-016 Add a Second Payment Processor to the Server Entry Process 46 3 Tak
16 2020-017 Validity of “Half Qualifications” for WCCC 41 7 Tak
17 2020-018 Assumed Ratings 42 5 Tak
18 2020-019 New Tournament Format 42 6 Tak
19 2020-020 Special Provisions for the 70th ICCF Jubilee Events 31 17 Tak
20 2020-023 Clarifying Rules about Resetting Clocks after Extended Period of Down Server 48 1 Tak
21 2020-024 Establish “Regional” Tournaments 31 15 Tak
22 2020-025 Norm Tournaments: Switching of an Entry When the Player’s Rating Changes 49 0 Tak
23 2020-027 Updates to the ICCF Voting Regulations and Electoral Procedures [2/3 VOTE] 35 10 Tak (większość 2/3)
24 2020-028 Electronic Awards 20 28 Nie
25 2020-029 Allowing FIDE GMs to Play Free in ICCF GMN Events 38 7 Tak
26 2020-030 New Title: International Organizer (IO) and its Scales TO Level 1 and TO Level 2 18 27 Nie
27 2020-031 Allowing TCs to Make TC-initiated Substitutions Directly 38 10 Tak
28 2020-032 ICCF Congress 2021-Clydebank Glasgow 47 1 Tak
29 2020-033 Title Norms in Chess 960 15 33 Nie
30 2020-034 Limitations to the Number of Open Tournaments Organised by MFs 40 6 Tak
31 2020-035 Final „B” in Different Rounds of the Tournament 18 30 Nie
32 2020-036 New Tournament: World Team Cup 39 8 Tak
33 2020-037 Friendly Matches Viewing Rules 15 29 Nie

ICCF rozpocznie teraz prace nad wdrożeniem propozycji, które zaakceptowano. W większości przypadków wdrożenie nastąpi począwszy od 2021-01-01.

Powyższe informacje zostaną uzupełnione lub skorygowane w miarę pozyskiwania kolejnych informacji i szczegółów, a bardziej obszerne zagadnienia zostaną opisane osobno.

Comments are closed.