Turnieje pocztowe ICCF – natychmiastowe zawieszenie czasu namysłu dla wszystkich turniejów pocztowych

Poniżej wiadomość sprzed chwili, którą otrzymałem od Prezydenta ICCF, w oryginale i przetłumaczona. W skrócie: czas namysłu w turniejach ICCF rozgrywanych za pośrednictwem poczty zawieszono od 2020-03-15 do 2020-05-30. Chociaż nie oznacza to rezygnacji z gry; należy ją kontynuować o ile to możliwe. Sytuacja zostanie ponownie oceniona w maju i wtedy zapadnie stosowna decyzja. Wszystkich zawodników z Polski proszę o dostosowanie się do tej decyzji.

Mariusz Wojnar,
Przewodniczący KSzK oraz Delegat Polski do ICCF

===========

ICCF Postal Tournaments – Immediate Suspension of Reflection Time for All Postal Tournaments

Dear ICCF Delegates and Officials,

Due to worsening conditions of the coronavirus around the world, the ICCF Executive Board, along with the Postal Tournament Office, has decided to suspend reflection time for all ICCF postal games immediately.

This decision was made considering the difficulties for some players around the world to receive and deliver moves.  Therefore, the ICCF Executive Board, in agreement with Gian-Maria Tani, Postal Tournament Officer, has decided to neutralize the time of reflection (i.e., “stop the clocks”) in all postal tournaments from 15/03/2020 through 31/05/2020.

Please note that this does not mean that postal games must be suspended; players are encouraged to continue postal play if circumstances allow them to do so.

The ICCF Executive Board wishes that, with the cooperation of all, this demanding situation can be resolved positively and quickly.  Our thoughts and well wishes go out to those who are painfully and tragically affected by this pandemic.

Respectfully,

Eric Ruch,
ICCF President

=========

Szanowni Delegaci i Urzędnicy ICCF,

Ze względu na pogarszającą się sytuację koronawirusa na całym świecie Zarząd ICCF (ICCF Executive Board) wraz z Biurem Turniejów Pocztowych postanowił natychmiast zawiesić czas namysłu dla wszystkich partii w turniejach ICCF rozgrywanych za pośrednictwem poczty.

Ta decyzja została podjęta, biorąc pod uwagę trudności niektórych zawodników na całym świecie w otrzymywaniu i dostarczaniu posunięć. Dlatego Zarząd ICCF, w porozumieniu z Gian-Marią Tani, kierownikiem Biura Turniejów Pocztowych, postanowił zneutralizować czas namysłu (tj. „Zatrzymać zegary”) we wszystkich turniejach rozgrywanych za pośrednictwem poczty w dniach od 2020-03-15 do 2020-05-30.

Należy pamiętać, że nie oznacza to, że partie rozgrywanych za pośrednictwem poczty muszą zostać zawieszone; zawodnicy są zachęcani do kontynuowania gry za pośrednictwem poczty, jeśli pozwalają na to okoliczności.

Zarząd ICCF, przy współpracy wszystkich, pragnie, aby  ta wymagająca sytuacja mogła zostać rozwiązana pozytywnie i szybko. Nasze myśli i życzenia kierowane są do osób dotkniętych tą pandemią boleśnie i tragicznie.

Z wyrazami szacunku,
Eric Ruch,
Prezydent ICCF

============

Comments are closed.