Archiwa

lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Licznik odwiedzin

Sprawozdanie z Kongresu ICCF 2019, Wilno (Litwa), cz.2 – najważniejsze decyzje

Na tegorocznym kongresie jest reprezentowane w zasadzie wszystkie 56 federacji po wykluczeniu Hong Kongu (25 delegatów fizycznie obecnych, 7 proxy, 24 online), gdyż praktycznie wszystkie mogą uczestniczyć w głosowaniu, chociażby za pośrednictwem strony ICCF. Większość propozycji do głosowania została umieszczona z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Z zestawienia wyników głosowań wynika, że ze sposobności głosowania online skorzystało 22 federacje spośród 31.

Najważniejsze decyzje

 1. Kongres niejednogłośnie zaakceptował sprawozdanie z ubiegłorocznego kongresu 2018 w postaci arkusza excel (ICCF 2019-001 Approve 2018 Congress Minutes). Wynik głosowania 45-2 (za-przeciw; głosy wstrzymujące się nie mają znaczenia i nie liczą się w głosowaniu). Sprawozdanie z kongresu jak na razie jest publikowane w postaci arkusza i nie będzie więcej drukowane i podpisywane przez prezydenta ICCF. Wynik głosowania 45-2.
 2. Hong Kong został usunięty z ICCF w związku z niepłaceniem składek, a próby kontaktu początkowo z pewnymi nadziejami jednak nie powiodły się (2019-018 Recommendation to Congress – Hong Kong to be Dismissed from ICCF). Wynik głosowania: 45-0.
 3. ICCF ma problemy ze ściągnięciem składek od Republiki Zielonego Przylądka: federacja ta jest zagrożona wykluczeniem z ICCF.
 4. Wybory na stanowiska w ICCF
  • Biuro Wykonawcze (EB)
   • Prezydent: Eric Ruch 40 głosów (wybrany)
   • General Secretary: Michael Millstone 40 głosów (wybrany)
   • Finance Director: Jan Vosselman 43 głosy (wybrany)
   • Marketing Director: Russell Sherwood 40 głosów (wybrany)
   • Services Director: Austin Lockwood 44 głosy (wybrany)
   • World Tournament Director (żaden z kandydatów nie uzyskał 50% głosów)
    • Jason Bokar: 22 głosy (1 tura); 18 głosów (2 tura)
    • Frank Geider: 23 głosy (1 tura); 28 głosów (2 tura) (46 głosów ogółem – wybrany)
    • Everdinand Knol: 1 głos (1 tura); (2 tura) (wycofał się)
    • Olli Ylönen: 1 głos (1 tura); 0 głosów (2 tura)
  • Audytor
   • Ferdinand Burmeister: 12 głosów
   • Paul Scott 23 głosy (wybrany)
 5. Delegaci zaakceptowali jak najbardziej słuszną propozycję (2019-039 Add Two Weeks of Discussion Time on Last Minute Proposals). Po zamknięciu zgłaszania propozycji nie było możliwości dyskusji na propozycjami wrzuconymi w ostatniej chwili, tylko od razu przystępowano do głosowania. Wynik głosowania: 40-4
 6. Delegaci zaakceptowali propozycję o zwolnieniu turniejów szkolnych z opłat (2019-025 Promotion of School Events). Wynik głosowania: 39-5
 7. Medale dla tytułów ICCF Ekspert i Mistrz po akceptacji w ubiegłym roku (2018-020 Medals for CCE and CCM titles) zostały przekazane delegatom według ich zapotrzebowania. Ich dystrybucja w przypadku zawodników polskich nastąpi po kongresie. Zostanie to ogłoszone na stronie KSzK.
 8. Prezydent ICCF zaproponował włączenie zadań przewodniczącego Komisji Rankingowej (RC) do zadań przewodniczącego Komisji Klasyfikacyjnej (QC), który ma wykonywać oba zadania (QRC). Delegaci zaakceptowali propozycję przy 1 sprzeciwie. Byłem przeciwny takiemu rozwiązaniu, ponieważ byłem zastępcą przewodniczącego Komisji Rankingowej jak i przewodniczącym Komisji Klasyfikacyjnej i dobrze wiem, że niezbędna jest odpowiednia wiedza matematyczna, a propozycje przedstawione przez obecnego przewodniczącego Komisji Klasyfikacyjnej świadczą, że takowej nie zapewnia.
 9. Niewielką ilością głosów zostały odrzucone propozycje (2019-035 Direct Norms for the GM – Title) (2019-038 Adjustment of GM Norm Requirements) przedstawione przez Uwe Staroske, przewodniczącego Komisji Klasyfikacyjnej (QC), drastycznie obniżające wymagania dotyczące zdobywania norm GM, zmierzające bezpośrednio do destabilizacji systemu klasyfikacyjnego.
 10. Propozycja włączenia Strefy 4 do Strefy Światowej (2019-037 Merger of Zone 4 into World Zone) jak i propozycja likwidacji stref w ogóle (2019-040 Eliminate the ICCF Zonal System) zostały odrzucone, pierwsza nieznaczną ilością głosów (19-23), druga nieco większą (14-27).
 11. Delegaci nie zdecydowali się na likwidację Pucharu Świata Weteranów (2019-010 Eliminate Age and Gender Specific Events) (Wynik głosowania: 9-35), natomiast zdecydowali o zaprzestaniu organizowania turniejów, również ICCF, adresowanych wyłącznie do kobiet, wliczając turnieje ICCF takie jak Mistrzostwa Świata Kobiet (indywidualne oraz drużynowe, czyli olimpiady) (2019-022 Eliminate Gender Specific Events) (Wynik głosowania: 28-18).
 12. Zaakceptowano moją propozycję (2019-036 Implement the Silli system in Large ICCF Tournaments) wdrożenia systemu kojarzeń Silli w dużych turniejach ICCF, jako opcjonalną możliwość dla organizatorów. System ten był powszechnie stosowany w przeszłości, w tym zawodnicy zdobywali normy na tytuły międzynarodowe w takich turniejach. Obecnie system jest zaimplementowany na serwerze ICCF i jest stosowany przez kilka federacji, w tym naszą, ale wymaga jednak pewnych poprawek. Wynik głosowania 28-8.
 13. Finał MŚ odbywa się z reguły co 2 lata, ale na wniosek przewodniczącego Komisji ds Tytułów (TTC) delegaci zaakceptowali organizację kolejnego finału mistrzostw świata w 2020 roku.
 14. Przewodniczący Komisji ds Tytułów (TTC) przedstawił bardzo dziwną, niepotrzebną i niebezpieczną propozycję (2019-032 „Reserve Players” in WCCC Stages) o radykalnie obniżonych wymaganiach dla grupy zawodników rezerwowych na poszczególnych szczeblach MŚ. Po raz kolejny delegaci nie przeczytali do końca treści propozycji i nie zrozumieli intencji. Wynik głosowania: 38-4.
 15. Delegaci zaakceptowali serię propozycji wyjaśniających właściwą interpretację angielskiego słowa „should” i innych, które w różnym kontekście jak i w tłumaczeniu na inne języki mogą mieć różne znaczenia. Przepisy ICCF zostaną odpowiednio zaktualizowane.
 16. Delegaci zaakceptowali propozycję konsultacji w drużynie (2019-027 Consultation in Team Play) (wynik głosowania: 29-14), co może skutkować wprowadzeniem rankingu drużynowego. Zawodnicy w rozgrywkach indywidualnych nadal nie mogą korzystać z przywileju konsultacji i jest to traktowane jako oszustwo, ale po raz kolejny potwierdzono, że mogą korzystać z literatury szachowej, baz danych i silników szachowych.
 17. Propozycja stosowania końcówek 7-bierkowych w turniejach ICCF (2019-019 Allowing Claims Based on the 7-Piece Endgame Tablebase), czyli to co proponowałem już kilka lat temu, tym razem znalazła akceptację delegatów. Wynik głosowania: 43-3.
 18. Nie przychylono się do propozycji zmiany zasady 50 posunięć na zasadę 100 posunięć bez bicia lub ruchu pionem (2019-023 Change the 50 Moves Rule to 100 moves and Accept Claims up to 100 Moves). Wynik głosowania: 10-34.
 19. Propozycja dotycząca poprawienia prezentacji sprawozdania z kongresu (2019-031 Improve ICCF Congress Minutes) została przyjęta. Wynik głosowania: 27-13. Niestety nie znalazł się żaden ochotnik spośród głosujących „za” do przygotowania sprawozdania zgodnie z przedstawioną propozycją.
 20. Prezydent ICCF przedstawił koncepcję organizacji obchodów jubileuszu 70-lecia tej organizacji. Planuje się przeprowadzenie między innymi serii turniejów okolicznościowych. Ogłoszenia zostaną przedstawione na kolejnym kongresie. Zostałem wyznaczony na organizatora tych turniejów.
 21. Kongres 2020 (2019-011 ICCF Congress in 2020) – delegaci jednogłośnie zdecydowali o jego organizacji w Glasgow w Szkocji w terminie od 2020-08-16 do 2020-08-20.
 22. Rosyjska federacja zgłosiła chęć organizacji kongresu w Moskwie w 2022 roku.

Komplet wyników głosowania (za-przeciw; głosy wstrzymujące się nie mają znaczenia i nie liczą się w głosowaniu) nad tegorocznymi propozycjami kongresowymi przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp Nr Nazwa propozycji kongresowej Głosy Wynik
1 2019-001 Approve 2018 Congress Minutes 45-2 tak
2 2019-002 Approve Financial Reports and 5-year Financial Plan. 42-0 tak
3 2019-003 Approve Services Committee Budget for 2020 41-0 tak
4 2019-004 Defining When to Apply the at Least 50% ETL Rule 41-4 tak
5 2019-005 ICCF Medal and Certificate Awards 45-1 tak
6 2019-006 Additional Analysis Submission for the 3-person Panel Review 42-2 tak
7 2019-007 Defining „Repeated Misbehaviour” 41-2 tak
8 2019-008A Clarifying ICCF Rules by Eliminating the Word „Should” – A 42-1 tak
9 2019-008B Clarifying ICCF Rules by Eliminating the Word „Should” – B 42-1 tak
10 2019-009 ICCF Retention Policy for Sensitive Personal Information 44-1 tak
11 2019-010 [CONFLICT] Eliminate Age and Gender Specific Events 9-35 NIE
12 2019-011 ICCF Congress in 2020 47-0 tak
13 2019-012 Rules for Multiple Member Federation Participation Events 38-5 tak
14 2019-013 ICCF Disciplinary Review Process 41-2 tak
15 2019-014 Provisional Rating Procedure 46-0 tak
16 2019-015 Clarifying the „Regulations” of the ICCF Appeal Committee 44-0 tak
17 2019-016A Limiting When Recorded Game Results can be Overturned – A 39-3 tak
18 2019-016b Limiting When Recorded Game Results Can Be Overturned – B 21-20 opcja 1
19 2019-017 Applying Appeal Committee Regulations to the Arbitration Committee 44-0 tak
20 2019-018 Recommendation to Congress – Hong Kong to be Dismissed from ICCF 45-0 tak
21 2019-019 [CONFLICT] Allowing Claims Based on the 7-Piece Endgame Tablebase 43-3 tak
22 2019-020 No Charge for National Postal Games 30-15 tak
23 2019-021 Clarification of Request for Accepted Withdrawal 19-23 NIE
24 2019-022 [CONFLICT] Eliminate Gender Specific Events 28-18 tak
25 2019-023 [CONFLICT] Change the 50 Moves Rule to 100 moves and Accept Claims up to 100 Moves 10-34 NIE
26 2019-024 Clarifying a Requirement for an Adjudicated Win 36-7 tak
27 2019-025 Promotion of School Events 39-5 tak
28 2019-026 Precedence of Conflicting Proposals 26-17 tak
29 2019-027 Consultation in Team Play 29-14 tak
30 2019-028 [CONFLICT] Eliminate the ICCF Ladies Olympiad and Ladies World Championship 18-25 NIE
31 2019-029 Congress Expenses for Officials 42-2 tak
32 2019-030 Clarifying the Difference Between Invitational and Open Events 42-2 tak
33 2019-031 Improve ICCF Congress Minutes 27-13 tak
34 2019-032 „Reserve Players” in WCCC Stages 38-4 tak
35 2019-033 2019 Tournament Fee Structure 41-3 tak
36 2019-034 Calculation for Fixed Ratings 26-15 tak
37 x Merging QC and RC positions into QC one 24-1 tak
38 2019-035 Direct Norms for the GM – Title 21-23 NIE
39 2019-036 Implement the Silli system in Large ICCF Tournaments 28-8 tak
40 2019-037 Merger of Zone 4 into World Zone 19-23 NIE
41 2019-038 Adjustment of GM Norm Requirements 19-23 NIE
42 2019-039 Add Two Weeks of Discussion Time on Last Minute Proposals 40-4 tak
43 2019-040 Eliminate the ICCF Zonal System 14-27 NIE
44 2019-041 Players Should be Free to Decide if They Want to Use Linear Conditional Moves 29-15 tak
45 2019-042 2/3 Majority Required for Changes to Voting Regulations 37-5 tak

Powyższe informacje zostaną uzupełnione lub skorygowane w miarę pozyskiwania kolejnych informacji i szczegółów, a bardziej obszerne zagadnienia zostaną opisane osobno.

========

Delegat Polski do ICCF

Comments are closed.