Archiwa

czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Licznik odwiedzin

Najważniejsze zmiany w Przepisach ICCF obowiązujących od 2019-01-01


Co roku, 1 stycznia, dokumenty ICCF są aktualizowane, aby uwzględnić zmiany dokonane przez kongres ICCF. W tym roku nie jest inaczej. We wpisie z dnia 2018-12-22 przedstawiono wszystkie przepisy ICCF obowiązujące od 2019-01-01.

Dennis Doren (ICCF Rules Commissioner) nadesłał zestawienie zmian w „Przepisach ICCF„, które weszły w życie z 2019 rokiem. Przedstawiono je poniżej. Ta lista jest również umieszczona na samym początku „Przepisów ICCF” z 1 stycznia 2019.

Więcej szczegółów dotyczących każdej ze zmian można znaleźć w:

 • (b) propozycji kongresowej, która doprowadziła do zmiany przepisu, która jest cytowana z każdym wpisem na liście poniżej, w formie 2018 – ###.

Najbardziej istotne zmiany dla zawodników to:

 • (a) nowa struktura turniejów o normy ICCF, w tym nowe turnieje (patrz punkt 3 poniżej) oraz
 • (b) zmiany przepisów odnoszące się do przekroczenia czasu (ETL ) (patrz wpisy # 9, # 11 , & # 12 poniżej).

Krótkie podsumowanie zmian w przepisach od stycznia 2019

 • (1) §1.2.1.1, §1.2.1.2, & §1.2.1.3.: Puchar Świata w szachy 960 nie daje już awansu do Mistrzostw Świata. [2018-032]
 • (2) §1.2.3.: Częstotliwość Pucharu Świata zmieniła się z co 2 na co 4 lata, począwszy od roku 2020. [2018-045]
 • (3) §1.2.4: Poprzednie turnieje o normy IM oraz GM zostały zastąpione nowymi turniejami o normy ICCF: 2xCCE, 2xCCM, 2xIM, 2xSIM oraz 2xGM. [2018-036] Więcej szczegółów na temat zmiany struktury turniejów można znaleźć we wpisie na stronie KSzK zatytułowanym „Nowa struktura turniejów o normy ICCF” z dnia 2018-12-12 lub na stronie ICCF w zakładce „Nowe turnieje„.
 • (4) §1.5.1.: Turnieje w szachy 960 nie uprawniają do zdobywania norm na tytuły ICCF. [W związku z odrzuceniem propozycji kongresowej 2017-028] Kongres ICCF 2017 podjął kuriozalną decyzję, że w turniejach w szachy 960 zawodnicy, pomimo spełnienia wszystkich wymogów, nie będą mogli uzyskiwać norm na tytuły międzynarodowe na identycznych zasadach jak w szachy klasyczne. Widocznie duża część delegatów nie przeczytała propozycji lub wykazała się niezrozumieniem materii systemu klasyfikacyjnego.
 • (5) §1.5.4.: ICCF wyprodukuje medale CCE i CCM, które zostaną wręczone zawodnikowi lub delegatowi federacji członkowskiej na kongresie – na wniosek przedstawiony z co najmniej 6-tygodniowym wyprzedzeniem. [2018-020]
 • (6) §1.7.1.1.: Aktualizacja informacji na potrzeby ICCF zgodnie z europejskim RODO (prawo dotyczące poufności danych osobowych). [2018-024]
 • (7) §2.2: Zgodnie z decyzją poprzedniego Kongresu ICCF 2017 w miejsce zasad gry FIDE wprowadzono zasady gry ICCF (ICCF Laws of Correspondence Chess), które teraz definiują zasady gry w szachy korespondencyjne (ale w dalszym ciągu w dużej mierze bazujące na zasadach gry FIDE). [2018-044]
 • (8) §2.4: W turniejach rozgrywanych za pośrednictwem poczty zmieniono domyślne tempo gry z 30 dni na 10 posunięć na tempo gry 40 dni na 10 posunięć. [2018-035]
 • (9) §2.4.(4): Jeśli zawodnik przekroczył czas 10-krotnie lub więcej (we wszystkich turniejach na serwerze) w ciągu 90 kolejnych dni to nie będzie mógł zarejestrować się do żadnego nowego turnieju aż do momentu, w którym upłynie 90 kolejnych dni bez żadnego przekroczenia czasu. [2018-010]
 • (10) §2.5.(5), §3.16.3, & §3.16.5: Sędziowie mogą zarejestrować urlop dla zawodnika, gdy ten nie może uczynić tego samodzielnie. [2018-003]
 • (11) §3.17.2: Partia przegrana na czas nigdy nie może zostać zmieniona na partię trwającą. [2018-001]
 • (12) §3.18: Partia przegrana na czas w rozgrywkach drużynowych zawsze jest odnotowywana jako porażka. [2018-001]
 • (13) §3.20.3(g) & §6.6.4.1.(3) & §6.6.5: Gdy zawodnikowi, który wycofał się w sposób uzasadniony, partię oceniono jako przegraną to decyzja ta nie zostanie opublikowana, dopóki 3-osobowy panel nie zakończy rewizji tego orzeczenia. [2018-008A]
 • (14) §3.20.3(g) & §6.6.5: Aby uchylić decyzję pierwotnego oceniającego, 3-osobowy panel musi to zrobić jednogłośnie (3-0). [2018-008B]
 • (15) §3.24: Dwie komisje odwoławcze ICCF [Appeals Committee (Playing Rules) oraz Appeals Committee (Other Rules)] zostały połączone w jedną [Appeals Committee]. [2018-014]
 • (16) §4.7.5: W przypadku turniejów krajowych organizatorzy turniejów znajdą nową opcję na serwerze do wyboru: „wszystkie przepisy ICCF”. [2018-021]
 • (17) §4.7.5: Członkowie drużyny powinni mieć możliwość oglądania partii bez opóźnień w posunięciach lub wymogu ukończonych partii. [2018-026]
 • (18) §5.2: Zawodnik z jednej drużyny nie może być kapitanem drużyny innej drużyny w tym samym turnieju. [2018-002]
 • (19) §5.7: Kapitan drużyny może zatrzymać zegar zawodnika (ze standardowym tempem gry w turniejach na serwerze), żądając zastąpienia go. [2018-001]
 • (20) §5.8(b) & 6.3(4) (Powiązane z obowiązkowymi datami zakończenia w turniejach rozgrywanych za pośrednictwem poczty) zostały usunięte. [2018-038]
 • (21) §6.4.1: Delegaci krajowi mogą znać nazwiska osób oceniających (niezakończone partie) z ich własnej federacji członkowskiej. [2018-016]
 • (22) Appendix 2, §1: Ostatnie etapy turniejów wieloetapowych (takich jak Puchary Świata) nie muszą spełniać wszystkich wymagań, aby mogły być w nich wypełnione normy na tytuły ICCF, jeśli spełniały je wcześniejsze etapy. [2018-031]
 • (23) Appendix 2, §1d: Flaga izolowanego zawodnika (czyli pochodzącego z federacji nie będącej członkiem ICCF) jest uznawana za flagę federacji członkowskiej w tej grupie. [Ta zmiana została omyłkowo pominięta w zeszłym roku, a wynikająca z zatwierdzenia propozycji kongresowej 2017-016.]

Na końcu zaktualizowanego dokumentu „Przepisy ICCF” znajdują się również dwa nowe rozdziały:

 • (a) Errata (na stronie 162) – lista poprawionych błędów z zeszłorocznej edycji oraz
 • (b) Clarifying words (wyjaśnienia) (na stronie 163) – zestawienie miejsc w „Przepisach ICCF„, w których dodano kilka słów w celu wyjaśnienia znaczenia istniejącego przepisu. 

Comments are closed.