Nowa struktura turniejów o normy ICCF

Gian-Maria Tani, Title Tournament Commissioner (TTC), przedstawił nową strukturę turniejów o normy ICCF, która będzie obowiazywać od nowego 2019 roku i jest już dostępna w systemie zgloszeń ICCF.

Zgodnie z decyzją Kongresu ICCF 2018 w Llandudno (Walia) od 2019-01-01 wchodzi w życie nowy pakiet 10 różnych turniejów, aby zastąpić obecne.

Zwrócono uwagę, że „stare” turnieje o normy na tytuły ICCF nie były już tak atrakcyjne dla zawodników. W turnieju o normę arcymistrzowską bardzo ciężko było uzyskać normę GM a także nie było konkretnego turnieju, aby uzyskać normę SIM. Komisja Klasyfikacyjna przeprowadziła szczegółowe badanie i w oparciu o obszerne dane statystyczne zaproponowała nową strukturę turniejów zaprojektowanych specjalnie w celu ułatwienia zdobywania norm na tytuły ICCF.

Będą dwa rodzaje turniejów, „A” i „B”, dla każdego możliwego tytułu międzynarodowego:

  1. turnieje o normę GM będą zarezerwowane wyłącznie dla zawdników z najwyższym rankingiem (ELO > 2454*);
  2. nowy rodzaj turnieju, o normę SIM, zostanie wprowadzony dla zawodników z rankingiem od 2380 do 2454*;
  3. turnieje o normę mistrza międzynarodowego IM (Master Norm – MN) będą przeznaczone dla zawodników z rankingiem od 2300 do 2379* (oraz dodatkowo “medaliści” mistrzostw krajowych);
  4. nowy rodzaj turnieju, o normę CCM, zostanie wprowadzony dla zawodników z rankingiem od 2200 to 2299*; oraz
  5. nowy rodzaj turnieju, o normę CCE, zostanie wprowadzony dla zawodników z rankingiem od 2050 to 2199*.

* Szczegółowe informacje na temat zakresów rankingów różnicujących turnieje „A” i „B” w każdym rodzaju turnieju o normy zawodnicy będą mogli znaleźć w nowo zaktualizowanych Przepisach ICCF, §1.2.5., które będą dostępne online (w zakładce z przepisami) około 2018-12-15.

Pakiet nowych turniejów o normy na tytuły ICCF wchodzi w życie w styczniu 2019. Zawodnicy już mogą rejestrować się w systemie zgłoszeń ICCF do tych turniejów, gdyż nowa lista rankingowa 2019/1 jest już dostępna.

Zawodnicy, którzy już dokonali rejestracji do turniejów o normy wg starej struktury a turnieje jeszcze nie zostały uruchomione, zostaną automatycznie przekierowani do odpowiednich „nowych” turniejów. TTC skontaktuje się bezpośrednio z zawodnikami, którzy zgłosili się do turnieju o normę GM i powinni uczestniczyć teraz w turnieju o normę SIM, czy życzą sobie wycofać swoje zgłoszenie.

Oto tabela z nową strukturą turniejów o normy ICCF wraz z przybliżonymi stawkami wpisowego przy zgłoszeniu bezpośrednim (DE):

Nazwa ELO Ilość zaw Wpisowe DE
WS/GMN/A 2485 -> 15 € 39.00**
WS/GMN/B 2455 – 2484 13 € 39.00**
WS/SIM/A 2420 – 2454 15 € 31.20
WS/SIM/B 2380 – 2419 13 € 31.20
WS/MN/A 2350 – 2379 13 € 31.20
WS/MN/B 2300 – 2349 13 € 31.20
WS/CCM/A 2250 – 2299 15 € 23.40
WS/CCM/B 2200 – 2249 17 € 23.40
WS/CCE/A 2125 – 2199 15 € 23.40
WS/CCE/B 2050 – 2124 15 € 23.40

** Posiadacze tytułu GM oraz zawodnicy z rankingiem powyżej 2600 mogą bezpłatnie brać udział w turniejach o normę GM. W takim przypadku w systemie zgłoszeń ICCF należy wybrać rejestrację za pośrenictwem federacji narodowej.

Komunikat KSzK z warunkami startu w turniejach ICCF (w tym opłaty za turnieje międzynarodowe ICCF) zostanie wkrótce odpowiednio zaktualizowany.

Comments are closed.