Finał 67 Indywidualnych Mistrzostw Europy

Dyrektor strefy  europejskiej Gian-Maria Tani informuje o Finale 67 Indywidualnych Mistrzostw Europy.

Zawody zostaną rozegrane na serwerze ICCF z udziałem maksymalnie 15 zawodników, planowana data rozpoczęcia 10.06.2011.

Do gry w finale uprawnieni są zawodnicy, którzy:

  • zajęli 1 lub 2 miejsce w półfinałach 63-68 ME, a nie wykorzystali jeszcze swoich uprawnień we wcześniejszych finałach;
  • 63, 64, 65, 66 Mistrzowie Europy, a nie wykorzystali jeszcze swoich uprawnień (do jednorazowego startu) we wcześniejszych finałach.

W razie zbyt dużej ilości zgłoszeń pierwszeństwo mają:

  • byli Mistrzowie Europy, a następnie
  • zawodnicy, którzy uzyskali kwalifikacje z półfinałów w kolejności od 63 do 67.

Z listy załączonej przez organizatora wynika, że spośród zawodników polskich niewykorzystane uprawnienia do udziału w Finale 67 ME posiada kolega Rafał Ogiewka (63ME-sf1).

Zgłoszenia są przyjmowane do 19.05.2011 przez delegata. Wpisowego nie ma.

Comments are closed.