Kongres ICCF 2018, Llandudno – Uroczyste otwarcie i najważniejsze decyzje

W poniedziałek 2018-08-20 o godz.09:30 nastąpiło uroczyste otwarcie kongresu. Na samym początku zgromadzonych uczestników powitali Cllr. David Hawkins, burmistrz Llandudno wraz z żoną Amandą, Peter Bevan, prezydent Walijskiej Federacji Szachowej oraz Russell Sherwood, delegat Walii do ICCF. Urozmaiceniem był występ chóru męskiego Côr Meibion Maelgwn (Maelgwn Male Voice Choir).

Następnie prezydent ICCF Eric Ruch wygłosił przemówienie otwierające kongres wspominając historię federacji walijskiej i jej zasługi dla szachów korespondencyjnych. Po wystąpieniu ogłosił 47 Kongres ICCF 2018 w Llandudno za uroczyście otwarty. Po czym odegrano hymn ICCF.

Kolejnym punktem porządku obrad było wręczenie medali i dyplomów za osiągnięcia (wyróżnienia honorowe ICCF oraz medalem Bertl von Massov, medale za mistrzostwa świata indywidualne i drużynowe, tytuły międzynarodowe, itd).

Na Kongres ICCF 2018 w Walii przygotowano medale i dyplomy również dla polskich zawodników, którzy zdobyli międzynarodowe tytuły.

 • IM Janusz Pietrzak (potwierdzony 2017-10-12)
 • GM Jacek Oskulski (potwierdzony 2018-01-14)
 • LIM Barbara Jamka-Pietroń (potwierdzony 2018-06-01)

Medale zostaną wręczone w stosownym momencie po ich dotarciu do Polski.

Na tegorocznym kongresie jest reprezentowane w zasadzie wszystkie 57 federacji (21 delegatów fizycznie obecnych, 3 proxy, 33 online), gdyż praktycznie wszystkie mogą uczestniczyć w głosowaniu, chociażby za pośrednictwem strony ICCF. Większość propozycji do głosowania została umieszczona z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Z zestawienia wyników głosowań wynika, że ze sposobności głosowania online skorzystało 17 federacji spośród 33.

W kongresie mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym również mistrzowie świata. W 2013 roku w Krakowie była ich rekordowa liczba 6, tym razem jest jeden – Marjan Šemrl (24.2009-2012). Co ciekawe mistrzowie świata mogą nie tylko uczestniczyć z głosem doradczym, ale również reprezentować jakąkolwiek federację na kongresie z głosem stanowiącym, jeśli tylko otrzymają stosowne pełnomocnictwo (tzw. proxy).

Najważniejsze decyzje

 1. Kongres niejednogłonie zaakceptował propozycję ICCF 2018-018 Approve 2017 Congress Minutes. Wynik głosowania 25-4-27 (za-przeciw-wstrzymujący się; te ostatnie uwzględniają również tych co nie głosowali; głosy wstrzymujące się nie mają znaczenia i nie liczą się w głosowaniu).
 2. Kongres jednogłośnie zaakceptował wniosek Meksyku o przyjęcie (2018-019 New ICCF Member Federation). Wynik głosowania 40-0-16 (za-przeciw-wstrzymujący się) i tym samym Meksyk została nowym członkiem ICCF. Juan Gustavo Mercader Martínez jest delegatem Meksyku do ICCF.
 3. ICCF ma problemy ze ściągnięciem składek od Argentyny, Turcji, Hong Kongu oraz Republiki Zielonego Przylądka: federacje te są zagrożone zawieszeniem i wykluczeniem z ICCF.
 4. Niestety nie zaakceptowano mojej propozycji (2018-012 Add Esperanto to the List of ICCF Official Languages) ustanowienia przez ICCF oficjalnych języków (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpański i Esperanto) oraz roboczego (angielski). Tym samym ICCF nie posiada ani języka oficjalnego ani roboczego. Sekretarz Generalny obiecał zatem napisać sprawozdanie z kongresu w języku Setswana 😉
 5. Niezrozumiałe jest zaakceptowanie propozycji (2018-032 Rescind Candidates Qualification to Chess 960 World Cup Winner), która eliminuje kwalifikację do turnieju kandydackiego dla zwycięzcy Pucharu Świata w szachy 960 (jednym z uzasadnień było, że szachy 960 to nie są normalne szachy?!). Tak więc szachy 960 nadal pozostaną w zaniku podobnie jak turnieje rozgrywane za pośrednictwem poczty. Wynik głosowania 29-5-23.
 6. Kongres zaakceptował medale dla tytułów ICCF Ekspert i Mistrz (2018-020 Medals for CCE and CCM titles) na podobnej zasadzie jak i inne medale, czyli bez konieczności wnoszenia opłat. Wynik głosowania 29-7-21.
 7. Kongres zdecydował (2018-045 Regulate the Start of Open Tournaments) o uregulowaniu dat startów masowych turniejów ICCF. Wynik głosowania 23-16-18.
 8. Kapitan drużyny może kierować tylko jedną drużyną w tym samym turnieju (2018-002 Restriction on who may be Team Captain). Wynik głosowania 39-2-16.
 9. Ustalono, że zawodnik, który ma więcej niż 9 przegranych na czas (ETL) w ciągu ostatnich 90 dni nie będzie mógł zgłosić się do kolejnego turnieju (2018-010 Setting a limit to ETL frequency by a player). Wynik głosowania 33-7-17. Pragnę przypomnieć, że przegrywanie partii na czas (na przykład: czekanie aż czas upłynie zamiast się poddać czy też niewłaściwe dysponowanie czasem namysłu) jest niesportowym zachowaniem i może wiązać się z 2-letnią dyskwalifikacją zawodnika (jeśli to pierwsze przewinienie).
 10. Zwiększono standardowy czas namysłu w turniejach pocztowych z 10/30 na 10/40 (2018-035 Change to Reflection Time for Postal Chess) – powód: gorsza jakość usług pocztowych w wielu krajach. Wynik głosowania 28-5-24.
 11. Kongres zaakceptował „Zasady gry w szachy korespondencyjne (projekt)” i już nie będzie odwoływania się do przepisów gry FIDE (2018-044 ICCF Laws of Correspondence Chess). Wynik głosowania 38-1-19. W dokumencie mogą nastąpić jeszcze drobne korekty. Ostateczna wersja zostanie opublikowana do końca 2018 roku.
 12. Delegaci zdecydowali o poważnych zmianach w organizacji turniejów na normy (2018-036 ICCF Norm Optimized Tournaments). Stawki wpisowego do tych turniejów zostaną określone przez Dyrektora Finansów ICCF przed końcem roku. Komunikat KSzK zostanie odpowiednio zaktualizowany.
 13. Komisje odwoławcze zostały połączone w jedną (2018-014 Combine Appeals Committee Change).
 14. Kongres 2019 (2018-046 ICCF Congress in Vilnius, Lithuania) – delegaci jednogłośnie zdecydowali o jego organizacji w Wilnie na Litwie.

Komplet wyników głosowania (za-przeciw-wstrzymujący się) nad tegorocznymi propozycjami kongresowymi przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp Nr Nazwa propozycji kongresowej Głosy Wynik
1 2018-018 Approve 2017 Congress Minutes 25-4-27 tak
2 2018-019 New ICCF Member Federation 40-0-16 tak
3 Financial Report 13-2-42 tak
4 2018-029 Rescind ICCF Proposal 2016-011 — GDP Based Fee Structure for Developing Nations 17-22-18 nie
5 2018-030 Update Article 33 of the ICCF Statutes [2/3 Vote] 37-1-19 tak (min 26)
6 2018-027 Global Tenders for ICCF Webserver 6-30-21 nie
7 2018-041 A Problem with MFNs Player Registration via Direct Entry 13-20-24 nie
8 2018-015 Approve Services Committee Budget for 2019 37-2-18 tak
9 2018-024 Updated ICCF Privacy Notice to Meet GDPR Requirements 40-0-17 tak
10 2018-020 Medals for CCE and CCM titles 29-7-21 tak
11 2018-047 Improve Functions for Tournament Organizers (Server) 40-0-17 tak
12 2018-045 Regulate the Start of Open Tournaments 23-16-18 tak
13 2018-001 ETL Procedures in Team Events 39-1-17 tak
14 2018-002 Restriction on who may be Team Captain 39-2-16 tak
15 2018-003 Recording Leave for a Player by the TD 37-2-18 tak
16 2018-008A Refinements to 3-Person Panel Review Procedures – Part A 38-1-18 tak
17 2018-008B Refinements to 3-Person Panel Review Procedures – Part B 32-4-19 tak
18 2018-010 Setting a limit to ETL frequency by a player 33-7-17 tak
19 2018-016 Insight into the List of ICCF Adjudicators for the National Delegates 33-4-20 tak
20 2018-036 ICCF Norm Optimized Tournaments 28-6-23 tak
21 2018-021 Option to Choose all ICCF Rules for National Events 34-5-18 tak
22 2018-022 Replace the ICCF Ladies Olympiad and Ladies World Championship Tournaments with a Ladies World Cup 12-24-21 nie
23 2018-023 Standardizing Viewing Rules 13-25-18 nie
24 2018-026 Allow Team Mates to see all ongoing games in a team 38-3-16 tak
25 2018-025A Award the Winner of a Veterans World Cup a Place in World Championship Candidates 17-20-20 nie
26 2018-025B Award the Runner-Up of a Veterans World Cup a Place in World Championship Candidates 16-22-19 nie
27 2018-025C The 3rd-Placed Player in a Veterans World Cup Final be Awarded a Place in a World Championship Semi-Final 17-21-19 nie
28 2018-025D Award the SIM Title to the Winner of a Veterans World Cup 17-22-18 nie
29 2018-032 Rescind Candidates Qualification to Chess 960 World Cup Winner 29-5-23 tak
30 2018-031 Update Appendix 2.1 of the ICCF Rules „International Correspondence Chess Title Regulations” 29-4-24 tak
31 2018-035 Change to Reflection Time for Postal Chess 28-5-24 tak
32 2018-038 Modify ICCF Rules Document 34-3-20 tak
33 2018-042 Allow Some Events on the AA-Server to be ICCF Rated 8-24-25 nie
34 2018-043 Reduce Rate of Play in ICCF Veterans’ World Cup 12-23-22 nie
35 2018-044 ICCF Laws of Correspondence Chess 38-1-19 tak
36 2018-004 ICCF Membership – Statute Update [2/3 Vote] 36-3-18 tak (min 26)
37 2018-009 Clarifying Article 3 – Time Control [2/3 Vote] 37-2-18 tak (min 26)
38 2018-011 ICCF Member Federation and National Delegate Responsibilities [2/3 Vote] 7-28-22 nie (min 24)
39 2018-012 Add Esperanto to the List of ICCF Official Languages [2/3 Vote] 3-33-21 nie (min 26)
40 2018-013 Eliminate ICCF Statute – Article 18(4) [2/3 Vote] wycofano
41 2018-014 Combine Appeals Committee Change [2/3 VOTE] 36-5-16 tak (min 28)
42 2018-005 Change to the ICCF Voting Regulations and Electoral Procedures 20-19-18 tak
43 2018-007 Clarification to Electoral Procedures 18-21-18 nie
44 2018-037A ICCF Statutes – Incorporate the Voting Regulations [2/3 Vote] 30-9-18 tak (min 26)
45 2018-037B Allow a Delegate to Change an Already Recorded Vote 37-2-18 tak
46 2018-037C Improve Delegate Engagement 34-4-19 tak
47 2018-037D Protect the Vote of Federation Delegates 37-3-17 tak
48 2018-039 Flexibilisation for online voting wycofano
49 2018-040 Install a Voting Committee at Each ICCF Congress wycofano
50 2018-046 ICCF Congress in Vilnius, Lithuania 37-0-20 tak
x 2018-017 Establish Tournaments Called Correspondence Chess Master (CCM) Norm bezprzedmiotowe po akceptacji 2018-036
x 2018-028 Developing New GM and SIM Norm Tournaments

===

Powyższe informacje zostaną uzupełnione lub skorygowane w miarę pozyskiwania kolejnych informacji i szczegółów, a bardziej obszerne zagadnienia zostaną opisane osobno.

Mariusz Wojnar, Delegat Polski do ICCF

Comments are closed.