Regulaminy KSzK – aktualizacja Regulaminu nr 3

W dniu dzisiejszym (2018-02-11) wersja polska Przepisów gry ICCF, czyli „Regulamin nr 3 Przepisy gry” została zaktualizowana.

Na Kongresie ICCF w Albenie 2017 przyjęto szereg zmian. Z dniem 2018-01-01 zgodnie z decyzją Kongresu weszły w życie „Przepisy ICCF” stanowiące połączenie 8 dokumentów ICCF w jeden (2017-022 Combining 8 ICCF Rule Documents into 1):

 • [1] Przepisy gry – serwer (Playing Rules – Server), 2017-01-01
 • [2] Przepisy gry – poczta (Playing Rules – Post), 2017-01-01
 • [3] Wytyczne do przepisów gry (Playing Rules – Guidelines), 2017-01-01
 • [4] Przepisy turniejowe (Tournament Rules), 2017-04-01
 • [5] Kodeks zachowania (Code of Conduct), 2016-01-01
 • [6] Podręcznik sędziego-serwer (TD Manual – Server), 2017-01-01
 • [7] Podręcznik sędziego- poczta (TD Manual – Post), 2017-01-01
 • [8] Podręcznik organizatora (TO Manual), 2017-01-01

W turniejach krajowych obowiązują niżej przedstawione przepisy gry, które są tożsame z przepisami gry ICCF. Będą one systematycznie aktualizowane wraz z zachodzącymi zmianami zatwierdzanymi przez ICCF.

Przepisy te są oparte na nowych „Przepisach ICCF” ujętych głównie w rozdziale 2 (SECTION 2: For Players). Dla wygody zawodników (np. w razie potrzeby złożenia odpowiedniej reklamacji lub odwołania) w tym regulaminie zachowano oryginalną numerację rozdziałów nowego dokumentu ICCF wraz ze stosownymi odnośnikami do poprzednich dokumentów.

===

Nr Nazwa Data Uwagi
3 Przepisy gry 2018-01-01 Tożsame z rozdziałem 2 „Przepisów ICCF

===

Poszczególne rozdziały „Przepisów ICCF” są zatytułowane następująco:

 • (1) Overview of the ICCF
 • (2) For Players
 • (3) Directing events:  Instructions for TDs
 • (4) Organizing ICCF events:  Instructions for TOs
 • (5) Instructions for Team Captains
 • (6) Instructions for ICCF Adjudicators
 • (7) The Tournament Director Committee (TDC)
 • (8) Appendix 1: Working Rules of the Ratings System
 • (9) Appendix 2: International Correspondence Chess Title Regulations

Chodzi o to, aby każdy użytkownik mógł jak najłatwiej znaleźć odpowiedni dla siebie rozdział bez względu na to czy to jest zawodnik, sędzia (TD), organizator (TO), kapitan drużyny (TC), osoba oceniająca partię czy też członek Komisji Sędziowskiej ICCF (TDC).

Spis treści na stronach od 2 do 9 może być pomocny w znalezieniu konkretnego szczegółu w dowolnym rozdziale. Dokument można również przeszukiwać w zwykły sposób lub według słów kluczowych.

Nie przewiduje się tłumaczenia całego dokumentu na język polski.

Comments are closed.