Nowy Dyrektor Strefy 1 (Zone 1 – Europe)

Andrey Pavlikov – Dyrektor Strefy 1

Marco Caressa (ITA), dyrektor Strefy 1 (Zone 1 – Europe), wybrany w 2015 roku, objął swoje obowiązki z dniem 2016-01-01, ale tuż przed kongresem ICCF 2017 zrezygnował z pełnionej funkcji przed upływem 4-letniej kadencji (2016-2019).

W związku z tym zarządzono wybory na dyrektora strefy.

Na Dyrektora Strefy 1 (ICCF Europe) została zgłoszona tylko jedna kandydatura:

Wobec powyższego został on ogłoszony przez Biuro Wykonawcze ICCF nowym Dyrektorem Strefy 1 (bez głosowania) i objął obowiązki ze skutkiem natychmiastowym.

Comments are closed.