Mecz Polska-Panama 2017

Delegat Panamy do ICCF, Hermann Rösch, nadesłał zaproszenie do rozegrania meczu, które zaakceptowałem. Poczyniliśmy wstępne ustalenia. Ilość szachownic zostanie ustalona w terminie póniejszym i jest głównie uzależniona od ilości zgłoszeń z Panamy, ale wstępnie bierzemy pod uwagę 20-30 szachownic.

Termin rozpoczęcia meczu ustalono wstępnie na grudzień 2017. Obowiązywać będą przepisy ICCF. Tempo gry – standardowe: 50 dni/10 posunięć. Partie podlegają ocenie rankingowej.

Niniejszym rozpoczynamy formowanie drużyny. Zgłoszenia do reprezentacji Polski na mecz z Panamą należy nadsyłać  na ten sam adres co zawsze (kszgk.turnieje@gmail.com) do dnia 2017-10-15.

Nominacje do reprezentacji zostaną ogłoszone w stosownym czasie.

Będzie to pierwszy mecz międzypaństwowy pomiędzy Polską i Panamą.

Comments are closed.