12 Mistrzostwa Świata Kobiet – zgłoszenia do 2017-10-25

Start półfinałów 12 Mistrzostw Świata Kobiet został ustalony na 2017-12-20. W tym samym terminie wystartuje również finał 11 Mistrzostw Świata Kobiet, ale żadna z polskich zawodniczek nie uzyskała kwalifikacji.

Zawodniczki uprawnione do gry wymieniają Przepisy turniejowe ICCF:

  • w półfinałach MŚ kobiet pkt 1.5.

Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem KSzK (czyli do delegata na adres email: kszgk.turnieje@gmail.com) do dnia 2017-10-25, wpisowe 60zł (za 1 grupę), płatne na konto podane w Komunikacie KSzK. Jeśli będzie to pierwsze zgłoszenie do turnieju rozgrywanego w 2017 roku to obowiązuje dopłata 10 zł jako opłata członkowska. W zgłoszeniu należy podać nr identyfikacyjny ICCF, swoje dane adresowe (adres zamieszkania, adres e-mail). Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty (w wersji elektronicznej w postaci pliku jpg lub pdf). Zgłoszenia do drugiej grupy są możliwe tylko w przypadku uzupełnienia wakujących miejsc do wymaganej liczby zawodniczek w grupie. W razie awansu do dalszego etapu rozgrywek (czyli do finału) wpisowego już się nie wnosi.

Zgłoszenie może być dokonane również bezpośrednio do organizatora, za wyjątkiem zgłoszenia z tytułu dzikiej karty.

Polska posiada do dyspozycji 1 (jedno) zgłoszenie do MŚ z tytułu tzw. „dzikiej karty” (Przepisy turniejowe, pkt. 1.5.1.c). Nie ma jednolitych kryteriów jej przydziału i jest to sprawa bardzo indywidualna. Decyzja co do zawodniczek zgłaszających się z tego tytułu zostanie podjęta w październiku.

Półfinały będą rozgrywane za pośrednictwem serwera w grupach liczących od 9 do 13 osób. Rozgrywki podlegają ocenie rankingowej, możliwe normy na tytuły międzynarodowe.

Serdecznie zapraszamy panie do udziału w zawodach, aby zasmakować królewskiej gry oraz nawiązać lub odświeżyć swoje kontakty na całym świecie!

===========

Przepisy turniejowe ICCF (wyciąg)

1.5 Półfinały mistrzostw świata kobiet w szachach korespondencyjnych

1.5.1 Do udziału w półfinale są uprawnione:

  • (a) uczestniczki jednego z dwóch poprzednich finałów [tu: 9 oraz 10 finału], które uzyskały co najmniej 30% możliwych punktów [10 finał: LGM Barbara Skonieczna – 5 miejsce, 50%],
  • (b) uczestniczki jednego z dwóch poprzednich półfinałów [tu: 10 oraz 11 półfinału], które zajęły 3 lub 4 miejsce lub uzyskały co najmniej 60% możliwych punktów,
  • (c1) posiadaczki tytułu mistrzyni międzynarodowa (LIM) lub expert (CCE) w szachach korespondencyjnych oraz
  • (c2) zawodniczki zgłoszone przez narodowe federacje szachów korespondencyjnych w ramach przydzielonych limitów przez Komisarza ICCF ds. Turniejów o Tytuły a zatwierdzonych przez Biuro Wykonawcze ICCF [tu: Polska może nominować jedną zawodniczkę],
  • (d) zawodniczki posiadające najnowszy ranking [ustalony na podstawie przynajmniej 30 partii] opublikowany przed startem turnieju, odpowiadający minimum ustalonemu przez Komisarza ICCF ds. Turniejów o Tytuły a zatwierdzonym przez Biuro Wykonawcze ICCF [tu: 2100 na dzień 2017-07-01 lub 2017-10-01].

===

Comments are closed.