Przewodniczący Zespołu Ewidencji i Klasyfikacji oraz Przewodniczący Zespołu Sędziów

Kolega Wojciech Krzyżanowski zrezygnował z pełnienia obowiązków w Zarządzie KSzK PZSzach (Przewodniczący Zespołu Ewidencji i Klasyfikacji oraz Przewodniczący Zespołu Sędziów).

Dziękujemy za włożony trud w weryfikację dla celów klasyfikacyjnych wielu turniejów (międzynarodowych i krajowych) i sporządzenie komunikatu klasyfikacyjnego (nr 50) obejmującego kategorie centralne uzyskane w okresie 2008-2013 a także wydawanie komunikatów klasyfikacyjnych na bieżąco. Ponadto dokonał aktualizacji regulaminu nr 4. Partycypował również w opracowaniu Regulaminu Kadry Narodowej KSzK PZSzach.

Sprawy klasyfikacyjne oraz przewodniczenie  Zespołowi Sędziów wracają do mnie ponownie, przynajmniej do czasu aż znajdą się osoby, które będą w stanie temu podołać.

Pragnę jednak uprzedzić, że moje możliwości czasowe są ograniczone i nie będzie możliwe prowadzenie spraw klasyfikacyjnych na bieżąco. Zostaną one zweryfikowane w stosownym czasie.

Mariusz Wojnar, Z-ca przewodniczącego KSzK PZSzach, delegat Polski do ICCF

Comments are closed.