Propozycje do rozpatrzenia przez Kongres ICCF 2016

Szanowni Państwo,

Kongres ICCF 2016, którego organizacja została powierzona Niemcom zbliża się szybkimi krokami. Dla przypomnienia odbędzie się on w Bremie w terminie 14-20 sierpnia 2016. Zapraszam na stronę kongresową ICCF Congress 2016 in Bremen! Niemiecka Federacja Szachów Korespondencyjnych (BdF) obchodzi swoje 70-lecie.

Przygotowania do Kongresu przebiegają w oparciu o ustalony harmonogram. Po raz pierwszy wdrożono na serwerze ICCF system bezpośredniego przedstawiania propozycji kongresowych oraz głosowania nad nimi, o czym informowałem we wcześniejszym wpisie z dnia 14 kwietnia 2016. Zgłaszanie propozycji kongresowych zostało zamknięte w dniu dzisiejszym i nadszedł czas ich opiniowania przez stosowne komisje ICCF oraz delegatów. Chętnie skorzystam z Waszych przemyśleń, dlatego proszę o ewentualne opinie w sprawie propozycji kongresowych przedstawionych na stronie ICCF, do których dostęp jest możliwy po wcześniejszym zalogowaniu się na swój profil.

Uwagi lub opinie (wraz z ewentualnym uzasadnieniem) należy kierować do mnie, jednak nie później niż do dnia 10 czerwca 2016.

Mariusz Wojnar, Delegat Polski do ICCF

Comments are closed.