WAŻNA informacja dla sędziów!

14 grudnia 2015: Sędziowie powinni jak najszybciej zaktualizować ustawienia w swoim profilu ICCF.

Szanowni sędziowie ICCF,

W dniu dzisiejszym [2015-12-14 poniedziałek] w godzinach porannych serwer ICCF został zaktualizowany [w tym lokalizacja polska] aby dostosować go do nowego Podręcznika sędziego (Tournament Director’s Manual), który został zatwierdzony na Kongresie ICCF 2015 w Cardiff [wersja robocza; w związku z innymi decyzjami zostanie on odpowiednio dostosowany i opublikowany wkrótce].

Wszyscy sędziowie są zobowiązani wskazać swoją specjalizację „Server” i/lub „Postal” zanim będą mogli być wyznaczeni do sędziowania jakiegokolwiek turnieju (sędziowie mogą zaznaczyć obie specjalizacje, jeśli zachodzi taka potrzeba). Wszyscy sędziowie są proszeni o dokonanie tej czynności jak najszybciej w profilu osobistym użytkownika „Personal Settings” [„Ustawienia osobiste”] w rozwijanym menu „TD Details”; sędzia nie będzie mógł sędziować żadnego nowego turnieju zanim te informacje nie zostaną uzupełnione.

Ponadto na tym samym formularzu wskazane jest podać również preferencje językowe.

Komisja Sędziowska ICCF [Arbiter’s Committee] przedstawi dalsze informacje o  Podręczniku sędziego (Tournament Director’s Manual) pod koniec grudnia [2015]. A tymczasem proszę zgłaszać wszelkie problemy do Biura pomocy ICCF.

Z poważaniem,

Austin Lockwood
ICCF Services Director

Comments are closed.