Grudniowa aktualizacja serwera, w tym lokalizacji polskiej!

W dniu dzisiejszym 2015-12-14 (poniedziałek) w godzinach porannych serwer ICCF został zaktualizowany, w tym lokalizacja polska! 

Grudniowa aktualizacja serwera

14 grudnia 2015: 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Aktualizacja serwera ICCF nastąpiła dziś w godzinach porannych.

(w skrócie)

Aktualizacja obejmie usunięcie wielu błędów oraz ogólną poprawę funkcjonalności. Najważniejsze ulepszenia to:

Podręcznik sędziego

Poprawiony Podręcznik sędziego (Tournament Director’s Manual) w tej chwili jest w pełni wspierany przez serwer, wszyscy sędziowie (TDs) mogą teraz zaktualizować swoją specjalizację (serwer lub poczta) oraz preferencje językowe. Rozwój sędziego poprzez poziom pierwszy (Level One), poziom drugi (Level Two) oraz sędziego międzynarodowego IA [poziom trzeci] jest teraz pokazany na stronie „Osiągnięcia” [w profilu zawodnika]. Przejście sędziego z poziomu pierwszego (Level One) na poziom drugi (Level Two) odbywa się na serwerze automatycznie. Test do zaliczenia przez sędziego będzie dostępny bezpośrednio [na serwerze] pod koniec grudnia [2015] i będzie obowiązkowy do zaliczenia począwszy od 2016-04-01. Więcej szczegółów jest dostępne w nowym Podręczniku sędziego (Tournament Director’s Manual) [- wersja robocza przedstawiona na Kongresie ICCF 2015].

Składanie propozycji remisowych

Obecnie organizatorzy mają możliwość ustawienia zasady ograniczającej składanie propozycji remisowych przed upływem określonej liczby posunięć („Sofia Rule”).

Dodatkowo w turniejach ICCF począwszy od 2016-01-01 składanie propozycji remisowych będzie ograniczone stosownie do ostatnich zmian w „Kodeksie zachowania [ICCF]”.

Normy na tytuły

Normy na tytuły począwszy od dnia 2016-01-01 muszą spełniać wymóg uzyskania minimum 35% wyniku w turnieju.

Normy na nowe tytuły ICCF „ekspert ICCF” (CCE) oraz „mistrz ICCF” (CCM) będą dostępne począwszy od dnia 2016-01-01. [Wymagania są identyczne jak na dotychczasowe tytuły odpowiednio „mistrzyni międzynarodowa” (LIM) oraz „arcymistrzyni” (LGM), ale są dostępne dla wszystkich bez względu na płeć.]

Zawodniczki uzyskujące te tytuły będą miały możliwość zamiany tych tytułów na tytuły odpowiednio „mistrzyni międzynarodowa” (LIM) oraz „arcymistrzyni” (LGM) poprzez kontakt z przewodniczącym Komisji Klasyfikacyjnej ICCF (ICCF Qualifications Commissioner) za pośrednictwem delegata narodowego (National Delegate).

Serwer będzie nadawał tytuły „oczekujące” automatycznie. Tytuły będą pozostawały oczekujące do chwili potwierdzenia ich przez przewodniczącego Komisji Klasyfikacyjnej ICCF (ICCF Qualifications Commissioner). Lista tytułów oczekujących jest dostępna ze strony „Osiągnięcia ICCF” [poprzednio „Tytuły ICCF”] – „Lista tytułów w trakcie rozstrzygania„.

Kongresy ICCF

[Na stronie „Kongresy ICCF” dostępne są linki do stron „Propozycje” oraz „Delegaci”.]

Głosowanie delegatów za pośrednictwem internetu będzie udostępnione przed Kongresem ICCF 2016 w Bremie (Niemcy).

Podziękowania należą się naszemu profesjonalnemu zespołowi, w skład którego wchodzą Martin Bennedik (rozwój) oraz Neil Limbert (testowanie), oraz członkom ICCF Services Committee za ich wkład oraz wsparcie przy tej aktualizacji.

Wszelkie problemy proszę zgłaszać do „Biura pomocy ICCF„.

Amici Sumus – Rydym yn Ffrindiau

Austin Lockwood
ICCF Services Director

Comments are closed.