Komunikat Przewodniczącego Zespołu Ewidencji i Klasyfikacji KSzK

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

zbliża się powoli koniec roku i czas na podsumowanie w formie komunikatu klasyfikacyjnego zdobytych w 2015 roku norm i kategorii/tytułów szachowych w grze korespondencyjnej.

Przypominam, że zgodnie z obowiązującym regulaminem klasyfikacyjno-rankingowym (p. 4.5.4): Turnieje międzynarodowe z udziałem polskich zawodników podlegają weryfikacji dla celów klasyfikacyjnych na wniosek zainteresowanych zawodników – po przesłaniu przez nich prośby o weryfikację do Zespołu po zakończeniu turnieju (nie dotyczy turniejów ICCF z normami na tytuły międzynarodowe). W związku z tym bardzo proszę o przesyłanie do mnie (email: ewidencja.kszk@gmail.com) takich wniosków, jeśli zostały wypełnione normy na kategorie centralne KSzK.

Ponadto istnieje także możliwość zweryfikowania zdobytej normy jeszcze w trakcie trwania turnieju (p. 4.4.17 regulaminu), o ile zostały spełnione odpowiednie warunki (uzyskanie wyniku punktowego odpowiadającego danej normie, odpowiednia liczba przeciwników, pewny awans do wyższej klasy rozgrywek itp.). W takiej sytuacji zawodniczka/zawodnik występuje z wnioskiem imiennym do Zespołu.

Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych wniosków klasyfikacyjnych do końca br.

W związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia życzę wszystkim dużo zdrowia, wzajemnej życzliwości oraz spędzenia tych przepięknych dni w gronie rodzinnym.

Amici sumus,

Wojciech Krzyżanowski,
Przewodniczący Zespołu Ewidencji i Klasyfikacji KSzK

Comments are closed.