21 Puchar Świata – ogłoszenie

2015-05-27:

ICCF ogłosiło, że KSzK PZSzach jest organizatorem 21 Pucharu Świata.

To już piąta edycja Pucharu Świata organizowanego przez Polskę. Wcześniejsze cztery edycje (3, 6, 7 i 18) objęły 7.066 (sic!) zgłoszenia. Strona turniejowa będzie regularnie aktualizowana.

Turniej będzie rozgrywany za pośrednictwem serwera, tempo gry z inkrementacją, tzw. Fischerowskie (30 dni na partię plus 3 dni po każdym posunięciu; urlop 45 dni w roku kalendarzowym, nie ma urlopu dodatkowego). Możliwe jest liniowe proponowanie wariantów. Turniej będzie przebiegał w trzech etapach (eliminacje, półfinały oraz finał). Zwykle każda grupa składa się z 7-11 zawodników w eliminacjach, 9-13 w półfinale oraz 9-15 w finale.

Turniej podlega ocenie rankingowej, normy na tytuły zwykle są możliwe w półfinałach i finale.

Zgłoszenia

Ilość zgłoszeń od każdego zawodnika w eliminacjach nie jest ograniczona, jednak można zakwalifikować się najwyżej do dwóch grup półfinałowych, a do finału tylko z jednego miejsca.

Zgłoszenia można dokonać jednym z dwóch sposobów, mianowicie za pośrednictwem:

  1. KSzK (czyli do delegata na adres email: kszgk.turnieje@gmail.com), do dnia 2015-09-01, wpisowe 55zł (za 1 grupę), płatne na konto podane w Komunikacie KSzK. Jeśli będzie to pierwsze zgłoszenie do turnieju rozgrywanego w 2015 roku to obowiązuje dopłata 10 zł jako opłata członkowska. W zgłoszeniu należy podać nr identyfikacyjny ICCF oraz ilość grup turniejowych. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty (w wersji elektronicznej w postaci pliku jpg lub pdf).
  2. systemu zgłoszeń bezpośrednich (DE), do dnia 2015-09-01, wpisowe ok.15 EUR (za 1 grupę), płatne kartą kredytową poprzez PayPal (jeśli ktoś nie ma konta PayPal – system poprowadzi, założenie konta trwa kilka minut). Link do zgłoszeń bezpośrednich na stronie ICCF jest dostępny w zakładce Nowe turnieje (tu kliknąć „Zgłoś się” obok nazwy turnieju). Wcześniej należy zalogować się na swoje konto ICCF.

W razie awansu do dalszego etapu rozgrywek wpisowego już się nie wnosi.

Zawodnicy zostaną rozmieszczeni w grupach eliminacyjnych i półfinałowych w miarę możliwości losowo, jednakże zostanie wzięty pod uwagę podział geograficzny jak też konieczność osiągnięcia w miarę jednakowego średniego rankingu.

Organizacja turnieju

Rozpoczęcie rozgrywek: 2015-10-01.

Zakończenie eliminacji: 2017-05-01.

Wszystkie niezakończone partie podlegają ocenie. Zainteresowani zawodnicy powinni przesłać zapis partii (wraz z wnioskowanym wynikiem – wygrana lub remis) oraz analizę do swojego sędziego nie później niż do 2017-05-15.

Ocena niezakończonych partii oraz awansujący zawodnicy powinni być znani do 2017-06-15.

Rozpoczęcie półfinałów przewiduje się nie później niż 2017-09-01.

Rozpoczęcie finału przewiduje się nie później niż 2019-09-01.

Nagrody

Kongres ICCF w 2013 roku potwierdził, że fundusz nagród będzie wynosił 6.000 EUR (po raz pierwszy), nagrodami zostaną uhonorowani zwycięzcy grup eliminacyjnych oraz półfinałowych (nagrody te o wartości około 25 EUR, będą w postaci nagród książkowych lub innych materiałów szachowych – w razie potrzeby stosuje się punktację pomocniczą w celu określenia zwycięzcy grupy).

W finale zostaną wręczone medale i dyplomy dla pierwszych trzech zawodników (punktacja pomocnicza w celu określenia miejsc). W finale przewiduje się również nagrody finansowe 1.000 EUR, 600 EUR, 300 EUR oraz 100 EUR dla pierwszych 4 zawodników. W przypadku nagród pieniężnych nie ma zastosowania punktacja pomocnicza, nagroda zostanie podzielona równo pomiędzy zawodników z tą samą ilością punktów.

Kwalifikacje

Ilość awansujących zawodników jest uzależniona od ilości otrzymanych zgłoszeń, ale wstępnie zakłada się, że dwóch pierwszych zawodników każdej grupy eliminacyjnej uzyska awans do półfinałów Pucharu Świata. Do finału awansuje zwycięzca grupy półfinałowej.

Ponadto, finaliści 19 i 20 Pucharu Świata są uprawnieni do gry w półfinałach 21 Pucharu Świata, a zwycięzcy 19 i 20 Pucharu Świata są uprawnieni do gry w finale 21 Pucharu Świata.

Można uzyskać następujące kwalifikacje w finale:

  • zwycięzca Pucharu Świata oraz zawodnik, który zajmie drugie miejsce uzyskają prawo gry w turnieju kandydackim MŚ (decyduje punktacja pomocnicza) (po opłaceniu wpisowego); (Przepisy turniejowe ICCF, pkt 1.3.1.(d));
  • zwycięzca finału 21 Pucharu Świata uzyska prawo gry w finale kolejnego Pucharu Świata (Przepisy turniejowe ICCF, pkt 3.6) oraz otrzyma tytuł IM (Przepisy turniejowe ICCF, pkt 10.6.(c));
  • wszyscy zawodnicy, którzy zajmą 3 lub 4 miejsce (punktacja pomocnicza ma zastosowanie) lub zdobędą 60% możliwych punktów w finale uzyskają prawo gry w półfinałach MŚ (po opłaceniu wpisowego) (Przepisy turniejowe ICCF, pkt 1.2.1.(e));
  • wszyscy finaliści uzyskają prawo gry w półfinałach kolejnego Pucharu Świata (po opłaceniu wpisowego) (Przepisy turniejowe ICCF, pkt 3.6);
  • wszyscy zawodnicy, którzy zdobędą 50% możliwych punktów w finale uzyskają prawo gry w eliminacjach MŚ (po opłaceniu wpisowego) (Przepisy turniejowe ICCF, pkt 1.1.1.(e));

Serdecznie zapraszamy wszystkich do licznego udziału w zawodach, aby zasmakować królewskiej gry oraz nawiązać lub odświeżyć swoje kontakty z przyjaciółmi na całym świecie!

Comments are closed.