Mistrzostwa Świata 2015 (turnieje kandydackie) – zgłoszenia do 2015-06-20

Decyzją Kongresu ICCF 2011 w Helsinkach Mistrzostwa Świata (eliminacje, półfinały, turnieje kandydackie) mają startować co roku w tych samych terminach.

Start turnieju kandydackiego Mistrzostw Świata został ustalony na 2015-09-20.

Zawodników uprawnionych do gry wymieniają Przepisy turniejowe ICCF:

  • w turniejach kandydackich pkt 1.3.

Ranking, o którym mowa, odnosi się do którejkolwiek listy rankingowej opublikowanej w ciągu ostatnich 12 miesięcy (pkt 1.0.8).

Zgodnie z Komunikatem KSzK z dnia 2014-12-25 zgłoszenia były przyjmowane przez delegata (na adres e-mail: kszgk.turnieje@gmail.com) do dnia 2015-02-10.

Zgłoszenia do turniejów kandydackich MŚ zostały wstępnie zamknięte, a ich weryfikacja nastąpi w terminie późniejszym.

Terminy zgłoszeń w szczególnych przypadkach (np. dla tych zawodników, którzy uprawnienia do startu nabyli lub nabędą w 2014 roku – w tym mieszczą się uprawnienia z tytułu posiadanego rankingu) mogą być przedłużone :

  • do turniejów kandydackich – do 2015-06-20.

===========

Przepisy turniejowe ICCF (wyciąg)

1.3 Turniej kandydacki

1.3.1 Uprawnienia do udziału w turnieju kandydackim uzyskują:

  • (a) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących finałów, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów,
  • (b) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących turniejów kandydackich, którzy zajęli 2 (w wyjątkowej sytuacji, gdy awans do finału uzyskuje tylko jeden zawodnik), 3 lub 4 miejsce lub uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów, ale nie zakwalifikowali się do finału,
  • (c) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w każdej grupie półfinałowej
  • (d) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w turnieju finałowym pucharu świata ICCF
  • (e) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w potwierdzonych mistrzostwach strefowych kategorii 9 lub wyższej
  • (f) wszyscy byli mistrzowie świata w szachach korespondencyjnych
  • (g) posiadacze tytułu arcymistrz (GM), którzy wypełnili co najmniej pięciokrotnie normę arcymistrzowską
  • (h) zawodnicy posiadający ranking ustalony 2600 (*) lub wyższy.

===

(*)  1.0.8 Rankingi ELO stosowane w tych przepisach odnoszą się do którejkolwiek z list rankingowych opublikowanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

===

Comments are closed.