Listopadowa aktualizacja serwera ICCF

6 listopada 2014: Serwer zostanie zaktualizowany w tygodniu rozpoczynającym się 17 listopada 2014.

Najważniejszą zmianą, zgodnie z decyzją Kongresu w Sydney, jest to że kapitan drużyny nie będzie już musiał uczestniczyć w procesie rozpatrywania reklamacji w rozgrywkach drużynowych. Reklamacje te będą trafiały bezpośrednio od zawodnika do sędziego. Kapitan drużyny w dalszym ciągu będzie informowany o wszystkich decyzjach sędziego za pośrednictwem e-maila.

Niektóre reklamacje będą rozpatrywane automatycznie (na przykład 3-krotne powtórzenie pozycji); jeśli chodzi o inne reklamacje partia zostanie zatrzymana przez sędziego na czas jej rozpatrywania.

Prognoza rankingu została znacząco poprawiona.

Funkcja wyszukiwania na stronie głównej będzie teraz przeprowadzała wyszukiwanie również w opisach każdej federacji narodowej, a pasek wiadomości („News Ticker”) będzie zawierał również szczegóły uzyskanych norm w turniejach ICCF.

Delegaci narodowi będą mogli umieścić fotografie zawodników; to jeszcze musi być zaakceptowane przez Dyrektora Marketingu ICCF.

Pozostałe aktualizacje obejmują poprawienie wielu błędów oraz inne korekty. Następna aktualizacja będzie miała miejsce w grudniu, aby wdrożyć zmiany przepisów zaakceptowanych przez Kongres w Sydney.

Austin Lockwood
ICCF Services Director

 

Comments are closed.