Niedostępność serwera ICCF

Serwer był niedostępny w nocy przez 8,5 godziny, było to wynikiem technicznych problemów napotykanych przez obecną firmę hostingową.
Zostanie przeprowadzona pełna analiza tego zdarzenia; będziemy sprawdzać alternatywne opcje hostingu aby zapobiec takiej sytuacji w przyszłości.
W międzyczasie proszę przyjąć moje szczere przeprosiny za niedogodności.
8,5 godziny wykracza poza poziom usług gwarantowanych uzgodniony w Krakowie. Zawodnicy, którzy przegrali swoje partie na czas w okresie niesprawności serwera mogą odwołać się do sędziego. W tej sytuacji w jego gestii leży ewentualne dodanie 24 godzin do zegara zawodnika.
Austin Lockwood,  ICCF Services Director

Comments are closed.