1 Otwarte Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego

===

1.Celem zawodów jest:

  • Wyłonienie mistrza województwa zachodniopomorskiego w szachach korespondencyjnych

2.Organizatorem jest Komisja Szachów Korespondencyjnych PZSzach (KSzK) przy wsparciu Zachodniopomorskiego Związku Szachowego.

3.Termin zawodów

Zawody zostaną rozegrane w terminie od 2014-12-15. Start rozgrywek wg odrębnego komunikatu sędziowskiego (komunikatu startowego).

4.Uczestnictwo

Uczestnikami mogą być wszyscy zawodnicy posiadający licencję zawodniczą PZSzach.

5.System rozgrywek

Rozgrywki przeprowadzone zostaną systemem rundowym, lub dwukołowym, na serwerze ICCF. W szczególnej sytuacji rozgrywki mogą zostać przeprowadzone innym systemem – odpowiednikiem systemu szwajcarskiego w szachach korespondencyjnych np. scheveningen lub tzw.wrocławskim lub Silli. Losowanie numerów startowych dokonane zostanie przez sędziego.

Zawody podlegają ocenie rankingowej ICCF.

6.Tempo i przepisy gry

Tempo gry z inkrementacją (tzw. Fischerowskie) – 10 dni + 3 dni na 1 posunięcie z dublowaniem czasu po 20 dniu namysłu. Przed upływem 40 dni namysłu nad 1 posunięciem należy zgłosić chęć kontynuowania gry (w oknie partii opcja „Use 40+”=”Zgłoś czas namysłu ponad 40 dni”), w przeciwnym razie przeciwnik będzie miał prawo wnioskować o wygraną na czas. Każdy zawodnik będzie miał do dyspozycji 20 dni urlopu w roku kalendarzowym, który jest w zasadzie urlopem dodatkowym na nieprzewidziane sytuacje, ale zawodnik dysponuje nim we własnym zakresie.

W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry ICCF.

Turniej ten pozwala na składanie reklamacji opartych na 6-bierkowej bazie końcówek szachowych (w oknie partii opcja „Reklamuj wygraną” lub „Reklamuj remis” a następnie postępować zgodnie z ukazującymi się komunikatami wybierając stosowne opcje). W takiej sytuacji sędzia rozpatruje reklamację w sprawie wyniku na wniosek zawodnika.

7.Punktacja i ocena wyników

O kolejności zajętych miejsc przez zawodników decydują następująco:

  • suma zdobytych punktów, ilość zwycięstw (tzw. punktacja pomocnicza Baumbacha), punktacja Sonnenborna-Bergera, wyniki bezpośrednich spotkań.

W szczególnej sytuacji w przypadku rozgrywek przeprowadzanych systemem innym niż kołowy punktacja pomocnicza zostanie odpowiednio dostosowana, co zostanie podane w komunikacie startowym.

8.Nagrody

Zwycięzca otrzymuje tytuł I mistrza woj. zachodniopomorskiego.

Ponadto zawodnicy otrzymują za miejsca:

  • 1 miejsce – złoty medal, dyplom i puchar
  • 2 miejsce – srebrny medal i dyplom
  • 3 miejsce – brązowy medal i dyplom

Medaliści uzyskują awans do półfinału MP.

Szczegóły podziału puli nagród finansowych zostaną podane w komunikacie startowym.

9.Zgłoszenia

Zgłoszenia do turnieju przyjmuje kol.Przemysław Łukasiewicz na adres: przemek.lukasiewicz@op.pl

Należy podać swoje dane adresowe (adres e-mail, adres zamieszkania), nr licencji zawodniczej, nazwę turnieju, wysokość wpłaconego wpisowego, datę realizacji wpłaty oraz dołączyć kopię potwierdzenia wpłaty (w postaci pliku jpg lub pdf).

Termin zgłoszeń do dnia 2014-11-20.

10.Finansowanie

Koszty uczestnictwa w rozgrywkach ponoszą zawodnicy. Wpisowe wynosi: 60 zł.

Wpisowe należy wpłacić na rachunek bankowy: Świętokrzyski Związek Szachowy,

ING Bank Śląski I O/Kielce nr 66 1050 1416 1000 0022 8886 5229 z dopiskiem [w polu tytułem] „Mistrzostwa woj.ZP”.

Uwaga: przy pierwszym zgłoszeniu w roku 2014 obowiązuje dopłata 10 zł, jako opłata członkowska (koszty członkowskie w ICCF i administracyjne w Polsce).

11.Postanowienia końcowe

Zawody prowadzi sędzia wyznaczony przez KSzK. Ewentualne odwołania do sędziego drugiej instancji należy składać niezwłocznie po orzeczeniu za pośrednictwem sędziego pierwszej instancji. Decyzje podjęte w drugiej instancji są ostateczne. Sędziego drugiej instancji wyznacza KSzK.

Organizator za zgodą KSzK ma prawo do wniesienia niewielkich zmian w regulaminie pod warunkiem ujęcia ich w komunikacie startowym.

Prawo interpretacji przepisów gry należy do sędziego zawodów, a regulaminu do organizatora.

Zawodnikom nie wolno podejmować działań przyczyniających się do złej reputacji gry w szachy.

 

Za Komisję Szachów Korespondencyjnych:

Delegat ICCF

(-) Mariusz Wojnar

Za Zachodniopomorski Związek Szachowy

(-) Przemysław Łukasiewicz

 

===

Comments are closed.