Mistrzostwa Świata 2014 (półfinały 38MŚ) – zgłoszenia do 2014-05-05

Decyzją Kongresu ICCF 2011 w Helsinkach Mistrzostwa Świata (eliminacje, półfinały, turnieje kandydackie) mają startować co roku w tych samych terminach.

Start półfinałów 38 Mistrzostw Świata został ustalony na 2014-06-20.

Zawodników uprawnionych do gry wymieniają Przepisy turniejowe ICCF:

 • w półfinałach pkt 1.2.
 • w turniejach kandydackich pkt 1.3.

Ranking, o którym mowa, odnosi się do którejkolwiek listy rankingowej opublikowanej w ciągu ostatnich 12 miesięcy (pkt 1.0.8).

Zazwyczaj każda z półfinałowych grup MŚ składa się z 13 uczestników. Przewodniczący komisji ds. turniejów o tytuły ma prawo zwiększyć liczbę zawodników do 15 lub 17. Zgłoszenia niektórych zawodników, zwłaszcza tych z najniższym rankingiem, mogą nie zostać zaakceptowane. Zgłoszenia do więcej niż jednej grupy zostaną uwzględnione tylko w przypadku występowania wolnych miejsc do uzupełnienia grup turniejowych.

Zgodnie z Komunikatem KSzK z dnia 2014-01-07 zgłoszenia były przyjmowane przez delegata (na adres e-mail: kszgk.turnieje@gmail.com) do dnia 2014-02-10.

Zgłoszenia do półfinałów oraz turniejów kandydackich MŚ zostały wstępnie zamknięte, a ich weryfikacja nastąpi w terminie późniejszym. Celem przypomnienia organizator nadesłał listę zawodników, którzy uzyskali kwalifikacje do półfinałów MŚ (zobacz niżej). Mają one określony termin ważności i niewykorzystane przepadną. Wykaz może być niekompletny i w razie pominięcia może zostać uzupełniony.

Terminy zgłoszeń w szczególnych przypadkach (np. dla tych zawodników, którzy uprawnienia do startu nabyli lub nabędą w 2014 roku – w tym mieszczą się uprawnienia z tytułu posiadanego rankingu) mogą być przedłużone :

 • do półfinałów – do 2014-05-05 i
 • do turniejów kandydackich – do 2014-06-20.

Uprawnione osoby do dnia 2014-05-15 mogą dokonać również zgłoszenia bezpośredniego (DE) do organizatora za pośrednictwem strony ICCF (w zakładce “New Events“). W tym przypadku wpisowe jest płatne bezpośrednio do ICCF za pośrednictwem PayPal. Po podaniu podstawy uprawnień należy w kolejnym oknie wybrać opcję “Register via Direct Entry” i postępować zgodnie z pojawiającymi się komunikatami.

Polska posiada do dyspozycji 3 zgłoszenia do półfinałów MŚ z tytułu tzw. „dzikiej karty” (Przepisy turniejowe, pkt. 1.2.1.h). Nie ma jednolitych kryteriów jej przydziału i jest to sprawa bardzo indywidualna. Decyzja co do zawodników zgłaszających się z tego tytułu zostanie podjęta w kwietniu 2014.

===========

Przepisy turniejowe ICCF (wyciąg)

1.2 Półfinały mistrzostw świata w szachach korespondencyjnych

1.2.1 Uprawnienia do udziału w półfinale uzyskują:

 • (a) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących finałów, ale nie zdobyli wyższej kwalifikacji
 • (b) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących turniejów kandydackich, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów, ale nie zdobyli wyższej kwalifikacji
 • (c) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących półfinałów, którzy zajęli 3 lub 4 miejsce lub uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów, ale nie zdobyli kwalifikacji do turnieju kandydackiego
 • (d) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w grupie eliminacyjnej
 • (e) uczestnicy turnieju finałowego pucharu świata ICCF, którzy zajęli 3 lub 4 miejsce lub uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów
 • (f) uczestnicy poprzednich lub bieżących potwierdzonych mistrzostw strefowych kategorii 9 lub wyższej, którzy zajęli 3 lub 4 miejsce lub uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów
 • (g) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w potwierdzonych mistrzostwach strefowych kategorii 8 lub niższej
 • (h) zawodnicy zgłoszeni przez swoje narodowe organizacje posiadający w momencie wysuwania kandydatury ranking 2400 lub wyższy
 • (i) posiadacze tytułu mistrz międzynarodowy (IM) w szachach korespondencyjnych o rankingu stałym powyżej 2500 (*)
 • (j) posiadacze tytułu starszy mistrz międzynarodowy (SIM) w szachach korespondencyjnych o rankingu stałym powyżej 2450 (*)
 • (k) posiadacze tytułu arcymistrz (GM) o rankingu ponad 2400 (*)
 • (l) zawodnicy posiadający ranking stały ponad 2550.

===

1.3 Turniej kandydacki

1.3.1 Uprawnienia do udziału w turnieju kandydackim uzyskują:

 • (a) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących finałów, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów,
 • (b) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących turniejów kandydackich, którzy zajęli 2 (w wyjątkowej sytuacji, gdy awans do finału uzyskuje tylko jeden zawodnik), 3 lub 4 miejsce lub uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów, ale nie zakwalifikowali się do finału,
 • (c) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w każdej grupie półfinałowej
 • (d) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w turnieju finałowym pucharu świata ICCF
 • (e) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w potwierdzonych mistrzostwach strefowych kategorii 9 lub wyższej
 • (f) wszyscy byli mistrzowie świata w szachach korespondencyjnych
 • (g) posiadacze tytułu arcymistrz (GM), którzy wypełnili co najmniej pięciokrotnie normę arcymistrzowską
 • (h) zawodnicy posiadający ranking ustalony 2600 (*) lub wyższy.

===

(*)  1.0.8 Rankingi ELO stosowane w tych przepisach odnoszą się do którejkolwiek z list rankingowych opublikowanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

===

Wykaz uzyskanych kwalifikacji do półfinałów Mistrzostw Świata

ID Zawodnik Podstawa Ważność Wykorzystanie
420881 Cimicki, Dariusz 2009 1.2.2.b from WCCC29CT03 2014-10-08
420120 Jankowicz, Robert 2010 1.2.1.b from WCCC30CT01 EOT+3y
420873 Kustra, Dariusz 2009 1.2.1.e from World Cup 14 2015-12-13
420521 Kwieciński, Ryszard 2010 1.2.1.c from WCCC34SF09 2014-11-28
420521 Kwieciński, Ryszard 2008 1.2.2.b from WCCC28CT07 2014-11-28
420112 Marcinkiewicz, Jan 2009 1.2.2.b from WCCC29CT04 2015-06-04
420112 Marcinkiewicz, Jan 2010 1.2.1.b from WCCC30CT02 2016-02-13
421250 Sawiniec, Dr. Jarosław 2011 1.2.1.b from WCCC31CT02 2017-03-14
421145 Schön, Antoni 2010 1.2.1.c from WCCC34SF11 2015-07-14
420712 Szczepankiewicz, Dariusz 2010 1.2.1.c from WCCC34SF04 2015-07-31
420534 Szczepański, Zbigniew 2009 1.2.2.b from WCCC29CT01 2014-08-19
420534 Szczepański, Zbigniew 2011 1.2.1.b from WCCC31CT03 EOT+3y
421366 Wilczek, Tadeusz 2008 1.2.2.b from WCCC28CT05 2014-05-13

xxx

Comments are closed.