Sprawozdanie z Kongresu ICCF 2013, cz3 – Najważniejsze decyzje

Zmiana Statutu ICCF

Statut ICCF, par.13 został zmodyfikowany, aby umożliwić odstępstwa od konieczności przynależności federacji narodowej do FIDE tam gdzie to stosowne. Umożliwiło to szachistom z Republiki Zielonego Przylądka złożenie wniosku stowarzyszeniowego z ICCF.

Nowe federacje członkowskie ICCF to Republika Zielonego Przylądka (Strefa 4 – Francisco Carapinha – delegat) oraz Wenezuela (Strefa 2 – César Jesús Reyes Maldonado – delegat).

Zatem liczba federacji członkowskich ICCF wzrosła do 56, z których 42 było reprezentowane na kongresie.

Sprawy personalne

Zmiany w Biurze Wykonawczym ICCF oraz pozostałych komórkach ICCF:

 • Andrew Dearnley (ENG) wybrany na Dyrektora Marketingu
 • Markus Hömske (FRA) wyznaczony na NTTC (Non Title Tournament Commissioner – Przewodniczący Komisji ds. Innych Turniejów)
 • Jason Bokar (USA) wyznaczony na Menagera Help Desk (Biuro Pomocy)
 • Neil Limbert (ENG) zrezygnował z funkcji przewodniczącego Komisji Klasyfikacyjnej po 4 latach doskonałej pracy dla ICCF. Pragnę nadmienić, że już po kongresie złożyłem wniosek i wygrałem konkurs na to stanowisko, co zostało ogłoszone pod koniec sierpnia w raporcie prezydenta ICCF.

Poziom usług ICCF

Przyjęto poziom świadczonych usług dotyczący głównie sytuacji związanych z awarią serwera (“Disaster Recovery”).

Ustalono, że ICCF będzie dążyć do ograniczenia przestojów serwera do minimum. ICCF gwarantuje, że nie będzie więcej niż 3 okresy niedostępności serwera dłużej niż godzinę w okresie 7 dni, i żaden z tych okresów niedostępności nie przekroczy 8 godzin. Ponadto ICCF zapewnia również, że w przypadku poważnych awarii serwera może nastąpić utrata danych nie więcej niż jedna godzina.

Implikacją tej gwarancji jest to, że zawodnicy nie mogą oczekiwać dodania czasu (lub korekty wyniku w partii przegranej na czas) z powodu niedostępności serwera lub utraty danych w ramach gwarancji.

Natomiast reklamacje lub odwołania w przypadku niedostępności serwera lub utraty danych przekraczających gwarancję (fakt ten musi być potwierdzony przez Dyrektora ds. Obługi – Services Director, lub jego zastępcę, z reguły na stronie ICCF) powinny być uznane za ważne.

Kolejne kongresy ICCF

Kongres 2014 – Sydney (Autralia) – delegat Brian Jones już rozpoczął przygotowania do kongresu, który odbędzie się w październiku 2014.

Kongres 2015 – Bulgaria przedstawiła nie zobowiązujące zainteresowanie organizacją kongresu w roku 2015 w ośrodku wypoczynkowym nad Morzem Czarnym. Jednakże inne federacje są również zachęcane do złożenia propozycji przed kongresem w Australii.

Kodeks zachowania, przepisy turniejowe, przepisy gry

 1. “Przepisy Gry FIDE”, do których odwołują się Przepisy gry ICCF, obejmują grę bezpośrednią przy szachownicy i do szachów korespondencyjnych stosują się w ograniczonym zakresie.
  • Oczekuje się od zawodników, że będą wybierać posunięcia sami. Niedopuszczalnym zachowaniem jest, aby ktoś inny rozgrywał partie. Jednakże kongres potwierdził, że w turniejach ICCF było jest i będzie dozwolone korzystanie z różnych źródeł informacji (książki lub periodyki szachowe, bazy danych, itp.), w tym z silników szachowych.
 2. Propozycja punktowania 3/1/0 nie została przyjęta.
 3. Ranking dla szachów 960 został zaakceptowany – Przewodniczący Komisji Rankingowej pracuje nad wdrożeniem.
 4. Czas namysłu z inkrementacją przyjęty (tempo 50 dni/ 10 posunięć nadal pozostaje dla większości turniejów ICCF).
 5. Urlop dodatkowy przestaje funkcjonować od 2014-01-01. W zamian wprowadzono 45 dni urlopu w roku kalendarzowym dla turniejów ICCF rozpoczynających się od 2014-01-01.
 6. Dla turniejów ICCF rozpoczynających się od 2014-01-01 wdrożone będą bazy końcówek (Table bases). Zasada 50-posunięć zostaje zawieszona w razie zastosowania bazy końcówek (TB). Komisja Przepisów Gry (Playing Rules committee) wraz z Dyrektorem ds. Obsługi (Service Director) pod nadzorem Biura Wykonawczego wdroży techniczne rozwiązania.
  • Zatem jeśli zawodnicy nie dojdą do porozumienia, to jeden z nich będzie mógł reklamować wynik w oparciu o 6-bierkową bazę końcówek.
 7. Dokonano zmian w Kodeksie Zachowania w związku z przeciąganiem gry przez zawodników w pozycjach oczywistych (remis lub wygrana). Będzie można złożyć reklamację, w razie braku reakcji na monit sędziego zawodnik może zostać ukarany.
 8. Będzie wdrożony nowy szczebel w turniejach promocyjnych (poniżej klasy otwartej), aby zachęcać do gry zawodników z niskim rankingiem.
 9. Zreorganizowano rozgrywki z cyklu indywidualnych Mistrzostw Europy. Wkrótce więcej informacji.

===

Zaktualizowane przepisy ICCF w miarę ukazywania się będą sukcesywnie tłumaczone na język polski i publikowane na naszej stronie.

Comments are closed.