Półfinały 18 Pucharu Świata – ogłoszenie

Announcement on ICCF Diamond Jubilee World Cup 18 Webserver Semifinals in memory of Witold Bielecki

Drodzy szachiści,

Organizatorem 18 Pucharu Świata w imieniu ICCF jest Polska.

To już czwarta edycja Pucharu Świata organizowanego przez Polskę. Wcześniejsze trzy edycje (3, 6 i 7) objęły 6.222 (sic!) zgłoszenia a główny wysiłek (jako organizator i sędzia) włożył nasz przyjaciel Witold Bielecki (R.I.P.). Dlatego też czwarta edycja została poświęcona jego pamięci.

Turniej przebiega w trzech etapach (eliminacje, półfinały oraz finał) i rozgrywany jest na serwerze ICCF. Turniej podlega ocenie rankingowej, normy na tytuły zwykle są możliwe w półfinałach i finale.

Eliminacje, które wystartowały w dniu 2011-10-30 z udziałem 844 zawodników rozmieszczonych w 65 grupach rozgrywanych za pośrednictwem serwera dobiegają końca w dniu 2013-06-01. Zakończono 98% partii (od 87% do 100%) – 31 grup spośród 65 zakończyło już grę. Więcej na stronie turniejowej tutaj.

Start półfinałów 18 Pucharu Świata zaplanowano na dzień 2013-08-30.

Obowiązującymi są przepisy ICCF ważne w chwili startu półfinałów, w tym punktacja pomocnicza (liczba zwycięstw, punkty SB, bezpośrednie pojedynki pomiędzy zawodnikami). Są one dostępne na stronie turniejowej.

Zgłoszenia

Do gry w półfinałach uprawnieni są dwaj najlepsi zawodnicy z każdej grupy eliminacyjnej (jednak nie więcej niż z dwóch grup). Kwalifikanci są umieszczeni na stronie turniejowej  tutaj. Większość z nich potwierdziła już swój udział.

Uprawnieni są również finaliści wcześniejszych edycji Pucharu Świata, chyba że już wykorzystali swoje uprawnienie.

Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem swojej federacji narodowej lub, tam gdzie to stosowne, bezpośrednio. Zgłoszenia zawierające nazwisko zawodnika, adres email, ICCF ID, aktualny ranking oraz podstawę powinny dotrzeć do organizatora turnieju, którym jest Mariusz Wojnar (email: mariusz.wojnar@gmail.com), nie później niż 2013-06-20.

W razie rezygnacji lub nieoczekiwanego wycofania się któregoś z zawodników grupy półfinałowe mogą być uzupełnione z rezerwowej listy zawodników (tych którzy podzielili 1 lub 2 miejsce). Z niektórymi z nich organizator może się skontaktować oferując uzupełnienie wolnych miejsc.

Nie ma dodatkowego wpisowego.

Zawodnicy zostaną rozmieszczeni w grupach półfinałowych w miarę możliwości losowo, jednakże zostanie wzięty pod uwagę podział geograficzny jak też konieczność osiągnięcia w miarę równego średniego rankingu.

Organizacja turnieju

Zostanie utworzone 10-12 grup półfinałowych (po 13 zawodników każda) i tylko zwycięzca każdej z nich awansuje do 13-15 osobowego finału.

Oficjalny start wszystkich grup półfinałowych nastąpi w dniu 2013-08-30 z datą zakończenia w dniu 2015-04-01.

Wszystkie niezakończone partie podlegają ocenie. Zainteresowani zawodnicy powinni przesłać zapis partii (wraz z wnioskowanym wynikiem – wygrana lub remis) oraz analizę do swojego sędziego nie później niż do 2015-04-15.

Ocena niezakończonych partii oraz awansujący zawodnicy powinni być znani do 2015-05-15.

Rozpoczęcie finału przewiduje się nie później niż 2015-08-30.

Obowiązuje standardowe tempo gry 50 dni na 10 posunięć z duplikacją po 20 dniu namysłu. Będzie można proponować warianty liniowo.

Nagrody

Nagroda 2000€ dla pierwszych 4 zawodników (1000€; 600€, 300€; 100€) – w finale, bez punktacji pomocniczej.

Kwalifikacje

Jedynie zwycięzca każdej z grup półfinałowych (w razie potrzeby decyduje punktacja pomocnicza) uzyska awans do finału 18 Pucharu Świata. Zawodnik może uzyskać awans tylko na jedno miejsce w finale.

Ponadto, zwycięzcy wcześniejszych edycji Pucharu Świata są uprawnieni do gry w finale 18 Pucharu Świata, chyba że już wykorzystali swoje uprawnienie.

Można uzyskać następujące kwalifikacje w finale:

  • zwycięzca Diamentowego Pucharu Świata uzyska prawo gry w finale Mistrzostw Świata, a zawodnicy z miejsc 2-4 uzyskają prawo gry w turnieju kandydackim MŚ (decyduje punktacja pomocnicza);
  • zwycięzca finału 18 Pucharu Świata uzyska prawo gry w finale kolejnego Pucharu Świata (Przepisy turniejowe ICCF, pkt 3.6) oraz otrzyma tytuł IM (Przepisy turniejowe ICCF, pkt 8.6.(c));
  • wszyscy pozostali finaliści uzyskają prawo gry w półfinałach MŚ;
  • wszyscy finaliści uzyskają prawo gry w półfinałach kolejnego Pucharu Świata (Przepisy turniejowe ICCF, pkt 3.6);

Życzymy wszystkim uczestnikom wielu interesujących partii oraz nawiązania nowych znajomości w innych krajach w duchu przyjaźni oraz motto ICCF:

AMICI SUMUS

Mariusz Wojnar, Central Tournament Leader

Comments are closed.