Odszedł od nas kol.Leszek Tomalak

Z głębokim żalem informuję, że w dniu 15 kwietnia 2013 r. odszedł na zawsze nasz kolega mgr inż. Leszek Tomalak (19.03.1934-15.04.2013), wychowawca młodzieży, autor wielu patentów w branży włókienniczej, organizator łódzkiego życia szachowego, w domu kultury Rondo prowadził klub szachowy, szkolił młodzież, organizował symultany min z mistrzem Żółtkiem czy Rakowieckim, wieloletni uczestnik rozgrywek korespondencyjnych, również w ramach ICCF. Szachy korespondencyjne były jego wielką pasją.

Rodzina prosiła o udostępnienie tej informacji możliwie szerokiemu kręgowi kolegów szachistów. Pogrzeb odbędzie się w dniu 22.04.2013 (poniedziałek) o godz.13 na Cmentarzu Rzymskokatolickim p.w. św.Anny na ul.Lodowej 78, Łódź Zarzew.

Cześć jego pamięci!

Składamy szczere wyrazy współczucia dla jego rodziny.

Comments are closed.