Mistrzostwa Świata 2013 – stan zgłoszeń

Decyzją Kongresu ICCF 2011 w Helsinkach Mistrzostwa Świata (eliminacje, półfinały, turnieje kandydackie) mają startować co roku w tych samych terminach.

Start eliminacji 37 Mistrzostw Świata został ustalony na 20.03.2012.

Zawodników uprawnionych do gry wymieniają Przepisy turniejowe ICCF:

 • w eliminacjach pkt 1.1.
 • w półfinałach pkt 1.2.
 • w turniejach kandydackich pkt 1.3.

Ranking, o którym mowa, odnosi się do którejkolwiek listy rankingowej opublikowanej w ciągu ostatnich 12 miesięcy (pkt 1.0.8).

Zazwyczaj każda z grup MŚ składa się z 13 uczestników. Przewodniczący komisji ds. turniejów o tytuły ma prawo zwiększyć liczbę zawodników do 15 lub 17. Zgłoszenia niektórych zawodników, zwłaszcza tych z najniżym rankingiem, mogą nie zostać zaakceptowane. Zgłoszenia do więcej niż jednej grupy zostaną uwzględnione tylko w przypadku występowania wolnych miejsc do uzupełnienia grup turniejowych.

Zgodnie z Komunikatem KSzGK z dnia 01.01.2013 zgłoszenia były przyjmowane przez delegata (na adres e-mail: kszgk.turnieje@gmail.comdo 10.02.2013.

Zgłoszenia do eliminacji MŚ zostały definitywnie zamknięte i zweryfikowane (zobacz link niżej). Uprawnione osoby mogą jednak do dnia 15.02.2013 dokonać zgłoszenia bezpośredniego (DE) do organizatora za pośrednictwem strony ICCF (w zakładce „New Events„). W tym przypadku wpisowe jest płatne bezpośrednio do ICCF za pośrednictwem PayPal. Po podaniu podstawy uprawnień należy w kolejnym oknie wybrać opcję „Register via Direct Entry” i postępować zgodnie z pojawiającymi sie komunikatami.

Do eliminacji 37MŚ była przewidziana jedna nominacja naszej federacji z tytułu tzw. dzikiej karty, która została przydzielona następującej osobie:

 • Zdzisław Sanner

Zgłoszenia zostały już przekazane do organizatora rozgrywek.

Zgłoszenia do półfinałów oraz turniejów kandydackich MŚ zostały wstępnie zamknięte, a ich weryfikacja nastąpi w terminie późniejszym (zobacz linki niżej).

Terminy zgłoszeń w szczególnych przypadkach (np. dla tych zawodników, którzy uprawnienia do startu nabyli lub nabędą w 2013 roku – w tym mieszczą się uprawnienia z tytułu posiadanego rankingu) mogą być przedłużone :

 • do półfinałów – do 25.04.2013 i
 • do turniejów kandydackich – do 25.06.2013.

Polska posiada do dyspozycji dwa zgłoszenia do półfinałów MŚ z tytułu tzw. „dzikiej karty” (Przepisy turniejowe, pkt. 1.2.1.h). Nie ma jednolitych kryteriów jej przydziału i jest to sprawa bardzo indywidualna. Decyzja co do zawodników zgłaszających się z tego tytułu zostanie podjęta w kwietniu 2013.

Zgłoszenia zostały odnotowywane w Chessarbitrze:

===========

Przepisy turniejowe ICCF (wyciąg)

1.1 Eliminacje mistrzostw świata w szachach korespondencyjnych

1.1.1 Pełną kwalifikację do udziału w grupie eliminacyjnej MŚ uzyskują:

 • (a) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżącego turnieju kandydackiego, którzy uzyskali co najmniej 40% możliwych punktów, ale nie zdobyli wyższej kwalifikacji
 • (b) uczestnicy poprzednich lub bieżących półfinałów, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów, ale nie zdobyli wyższej kwalifikacji
 • (c) uczestnicy poprzednich eliminacji, którzy uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów, ale nie zakwalifikowali się do półfinału
 • (d) zwycięzcy turniejów światowych ICCF – klasy M
 • (e) uczestnicy poprzednich lub bieżących finałów pucharu świata ICCF, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów
 • (f) uczestnicy poprzednich lub bieżących potwierdzonych mistrzostw strefowych kategorii 9 lub wyższej, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów
 • (g) uczestnicy potwierdzonych mistrzostw strefowych kategorii 8 lub niższej, którzy uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów
 • (h) zawodnicy zgłoszeni przez swoje narodowe organizacje posiadający w momencie wysuwania kandydatury ranking mniejszy niż 2400 (stały lub tymczasowy).
 • (i) posiadacze tytułu mistrz międzynarodowy (IM) o rankingu powyżej 2300 (*)
 • (j) posiadacze tytułu starszy mistrz międzynarodowy (SIM) o rankingu powyżej 2250 (*)
 • (k) posiadacze tytułu arcymistrz (GM)
 • (l) zawodnicy posiadający ranking 2500 lub więcej.

1.1.2 Pół kwalifikacji do udziału w grupie eliminacyjnej MŚ uzyskują.

 • (a) zawodnicy, którzy zdobyli drugie miejsce w turnieju klasy M.

===

1.2 Półfinały mistrzostw świata w szachach korespondencyjnych

1.2.1 Uprawnienia do udziału w półfinale uzyskują:

 • (a) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżącego finału, ale nie zdobyli wyższej kwalifikacji
 • (b) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżącego turnieju kandydackiego, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów, ale nie zdobyli wyższej kwalifikacji
 • (c) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżącego półfinału, którzy uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów, ale nie zdobyli kwalifikacji do turnieju kandydackiego
 • (d) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w grupie eliminacyjnej
 • (e) uczestnicy turnieju finałowego pucharu świata ICCF, którzy uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów
 • (f) uczestnicy poprzednich lub bieżących potwierdzonych mistrzostw strefowych kategorii 9 lub wyższej, którzy uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów
 • (g) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w potwierdzonych mistrzostw strefowych kategorii 8 lub niższej
 • (h) zawodnicy zgłoszeni przez swoje narodowe organizacje posiadający w momencie wysuwania kandydatury ranking 2400 lub wyższy
 • (i) posiadacze tytułu mistrz międzynarodowy (IM) w szachach korespondencyjnych o rankingu stałym powyżej 2500 (*)
 • (j) posiadacze tytułu starszy mistrz międzynarodowy (SIM) w szachach korespondencyjnych o rankingu stałym powyżej 2450 (*)
 • (k) posiadacze tytułu arcymistrz (GM) o rankingu ponad 2400 (*)
 • (l) zawodnicy posiadający ranking stały ponad 2550.

===

1.3 Turniej kandydacki

1.3.1 Uprawnienia do udziału w turnieju kandydackim uzyskują:

 • (a) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących finałów, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów,
 • (b) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących turniejów kandydackich, którzy uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów, ale nie zakwalifikowali się do finału,
 • (c) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w każdej grupie półfinałowej
 • (d) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w turnieju finałowym pucharu świata ICCF
 • (e) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w potwierdzonych mistrzostwach strefowych kategorii 9 lub wyższej
 • (f) wszyscy byli mistrzowie świata w szachach korespondencyjnych
 • (g) posiadacze tytułu arcymistrza (GM), którzy wypełnili co najmniej pięciokrotnie normę arcymistrzowską
 • (h) zawodnicy posiadający ranking stały 2600 (*) lub wyższy.

===

(*)  1.0.8 Rankingi ELO stosowane w tych przepisach odnoszą się do którejkolwiek z list rankingowych opublikowanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

===

Comments are closed.