Kongresy ICCF

Kongres ICCF

Kongres jest najwyższą władzą ustawodawczą ICCF. Zatwierdza on budżet ICCF, wybiera biuro wykonawcze i audytora oraz określa strukturę ICCF. Nadzoruje działania zlecone biuru wykonawczemu oraz urzędnikom ICCF.
.
Głosującymi członkami kongresu są oficjalni delegaci organizacji członkowskich.
.
Kongres powinien zbierać się przynajmniej co drugi rok. O przygotowaniach do kongresu powinien zdecydować kongres poprzedzający lub, w przypadku braku takiej decyzji, prezydent.
[Wyciąg ze statutu ICCF]

——————————————————

Wykaz kongresów ICCF

Polska organizowała posiedzenia kongresu ICCF trzykrotnie:

-1973-Warszawa,
-1983-Poznań oraz
-1993-Gdańsk.

Pełny wykaz wszystkich kongresów i spotkań można znaleźć pod adresem:
http://congress.iccf.com/

Comments are closed.