Półfinały turnieju DE5A zostały uruchomione – rekordowa liczba kwalifikantów z Polski!

Dzisiaj (13.09.2012) zostało uruchomione 7 grup półfinałowych (kategorii 4, normy SIM=9 IM=8 LGM=6 ILM=3½) po 13 osób każda. Półfinały DE5A startują 01.10.2012, zakończenie 31.03.2014. Tempo gry 30 dni/ 10 pos.

Partie niezakończone do 31.03.2014 podlegają ocenie. Decyzja osoby oceniającej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

Pierwszych dwóch zawodników awansuje do finału. W razie potrzeby dołączony zostanie zawodnik z 3 miejsca. Niektórzy zawodnicy startują w dwóch grupach półfinałowych, ale można uzyskać tylko jedno miejsce w finale. W razie równej ilości punktów nadal obowiązuje w pierwszej kolejności punktacja pomocnicza SB.

Zwycięzcy otrzymają 3 darmowe zgłoszenia spośród turniejów obsługiwanych przez DE wg wyboru (w ramach posiadanych uprawnień), ważne przez 2 lata.

Kwalifikacji do półfinałów jest 91 (=7*13), uzyskane przez 81 zawodników z 27 krajów, w tym 34 pochodzące od zawodników utytułowanych. Należy nadmienić, że 3 kwalifikacje uzyskały kobiety.

W eliminacjach najwięcej zgłoszeń pochodziło od zawodników z USA-66, Anglii-41, Rosji-39, Polski-35 i Francji-33. Jednak w uzyskanych kwalifikacjach do półfinałów niezaprzeczalnym liderem jest Polska!

Najwięcej kwalifikacji do półfinałów DE5A wg krajów: Polska-14, Rosja-10, Anglia-8, USA-7, Holandia-6.

Stąd też wynikał problem z rozmieszczeniem naszych zawodników w grupach, gdzie w jednej z nich jest aż czterech!

Poniżej lista startujących z Polski.

DE5A/sf.01 Lucyna Pilarska; Stanisław Łucki
DE5A/sf.02 Stanisław Łucki; Wojciech Krzyżanowski; Tadeusz Lew; Wiesław Sawicki
DE5A/sf.03
DE5A/sf.04 Lucyna Pilarska; Tadeusz Kubicki; Mirosław Woźnica
DE5A/sf.05 Tadeusz Kubicki; Grzegorz Jacewicz; Jerzy Staniszewski
DE5A/sf.06
DE5A/sf.07 Piotr Nigiel; Dariusz Cimicki

==

Comments are closed.