Wersja pdf Listy rankingowej ICCF 2012/2 gotowa

Nowe rankingi zawodników polskich znajdują się na naszej stronie w zakładce „Rankingi i tytuły” RL31 2012/2!

Przewodniczący Komisji Rankingowej ICCF Gerhard Binder przygotował wersję pdf listy rankingowej 2012/2.

Jest ona dostępna u nas wcześniej niż na stronie ICCF 🙂

Poniżej tłumaczenie na język polski słowa wstępnego Gerharda Bindera.

————–

Rating Calculation Procedure is Using New Rules

W ciągu ostatnich miesięcy napłynęło do mnie wiele pytań. Podsumowując je wielu zawodników nie zdaje sobie jeszcze sprawy, że nastąpiły zmiany w przepisach rankingowych, które zostały zatwierdzone na Kongresie ICCF w 2011 roku.

Dotyczą one sposobu obliczania wyniku oczekiwanego bazującego na różnicy pomiędzy rankingami zawodnika i jego przeciwnika. Przez ostatnie 12 lat była to zawsze różnica pomiędzy rankingami początkowymi (startowymi).

Według nowej  formuły różnicę oblicza się biorąc ranking zawodnika z aktualnej listy rankingowej (w chwili  zakończenia partii) oraz dla przeciwnika wyższy ranking albo z aktualnej listy rankingowej albo ranking startowy (w chwili rozpoczęcia turnieju).

Wzięcie najnowszego rankingu do obliczeń prowadzi do szybszej aproksymacji rzeczywistej siły gry zawodnika. Wzięcie dla przeciwnika wyższej wartości (ranking aktualny lub początkowy) jest dobrym kompromisem biorącym pod uwagę rozwój zawodnika oraz pozwalającym uniknąć niekorzyści w razie gdy jego ranking spadnie z przyczyn pozasportowych.

Rankingi, które macie przed sobą bazują na wynikach zakończonych partii w okresie od 01.12.2011 do 29.02.2012 i są ważne od 01.04.2012 do 30.06.2012.

Następna lista zostanie opublikowana 15.06.2012 i będzie obowiązywała w trzecim kwartale 2012 roku.

Amici sumus
Gerhard Binder

Comments are closed.