Statut PZSzach zatwierdzony

Informujemy, że w dniu 25 stycznia 2012 roku Minister Sportu i Turystyki Joanna Mucha zatwierdziła zmiany w Statucie PZSzach, przyjęte podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów PZSzach, które odbyło się 11 grudnia 2011 roku w Warszawie oraz tekst jednolity Statutu PZSzach.

W dniu 13 lutego 2012 nowy statut (wraz ze zmianami w sposobie reprezentacji) został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

http://krs.ms.gov.pl/Podmiot.aspx?nrkrs=0000143874

W najbliższych dniach PZSzach zostanie wpisany do rejestru Organizacji Pożytku Publicznego, po złożeniu przez członków władz PZSzach oświadczeń o niekaralności.

Tomasz Delega
Sekretarz Generalny PZSzach

====

  1. Decyzja MSiT ws zmiany statutu PZSzach, 25.01.2012
  2. Statut PZSzach – tekst jednolity, 11.12.2011

========

Powyższa informacja podana na stronie internetowej PZSzach przez Sekretarza Generalnego PZSzach w dniu wczorajszym (16.02.2012) jest bardzo istotna również dla nas szachistów korespondencyjnych. Mianowicie najważniejszą zmianą jest to, że wszystkie komisje, w tym Komisja Szachowej Gry Korespondencyjnej, zostały zaliczone do komisji zwyczajnych. Natomiast do komisji autonomicznych zaliczone zostały jedynie Kolegium Sędziów, Kolegium Trenerów oraz Rada Prezesów.

Comments are closed.